Friday, April 13, 2018

با باع خورشیدی قلبم سلامی همراه بارشی از لبخند در عطر نسیم صبحگاهی وطوفانی از درود از چشمه های ضمیرم با ترنمی از آواز بلبلان بر شاخسار گلها تقدیم شما باد
با باع خورشیدی قلبم سلامی  همراه  بارشی از لبخند در عطر  نسیم صبحگاهی وطوفانی از درود از  چشمه های ضمیرم با ترنمی از  آواز بلبلان بر شاخسار گلها  تقدیم شما باد

تندر عشق،بوستان خاطره ها ،قله آرزوها ،کهکشان امید ،بذر محبت، یاری ودوست داشتن مردم  برگهای پر غرور تاریخ اند، این برگها با اراده هایمان بارور میگردد.
همراه تبسمی از  شکوفه ها در سپیده صبح ، با بهترین آرزوهایم روزی زیبا ،شور انگیز با کاکلی از زیبایی ها و آسمانی از  غرور وطن پرستی وعشق به میهن ارمغان شما باد  
بقول شاعر:
هرگر نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
وما بابهار طبیعت همراه با عشق به میهن ومردممان درلوح خاطرات وبا آفتاب صداقت ، پرده شب را میدریم واز دل زمستان به شکار بهار خواهیم رفت

***
زحسودی فصل سردوخموش
دل به دنیای پرطراوت گوش
به بهاران به گل به نغمه درود
به سپیدارعشق شمع افروز
دل سپاروتونغمه خوان وسرود

***
روز وشب شما همواره درسرور وزیبایی
آرزوهایت مانند کوهها بلند
محبت تو مانند کهکشان ستاره ها پرنور
شادی هایت مانند جنگل ها سر سبز
 محبت خدا  ودوستی مردم وعشق به میهن دردلتان جاویدان
همواره شاد و سرشار
با رنگین کمان روح  دریا وارم
سلامت ونشاط برایت آرزو میکنم
ودعای ما  بدرقه راهتان


ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment