Wednesday, April 25, 2018

دونالد ترامپ: هرجایی که مشکلی وجود دارد، رژیم ایران پشت آن است
دونالد ترامپ: هرجایی که مشکلی وجود دارد، رژیم ایران پشت آن است

رئیس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت97  در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور فرانسه در کاخ سفید گفت:‌ ما در مورد  رژیم ایران و بسیاری موضوعات دیگر از قبیل تروریسم بطور عام و در مورد توافق  اتمی با این رژیم صحبت می‌کنیم. امانوئل ماکرون می‌خواهد در مورد آن با من صحبت کند ما در مورد پیمان پاریس و موضوعات مختلف دیگر هم  صحبت خواهیم کرد..
دونالد ترامپ در پاسخ به این سؤال که  آیا شما  در نظر دارید در توافق اتمی باقی بمانید؟  گفت:‌ مردم دیدگاه مرا در مورد توافق اتمی رژیم ایران می‌دانند این یک توافق وحشتناک است که هیچوقت نباید انجام می‌شد. ما می‌توانستیم توافق بهتری داشته باشیم توافقی منطقی داشته باشیم.  توافق رژیم ایران توافقی وحشتناکی است. ما  ۱۵۰میلیارد دلار به رژیم  ایران پرداخت کردیم.  یک و سه دهم میلیارد دلار را نقد دادهایم پول نقد، جعبه هایی از پول نقد، این خطاست،  این مسخره است هیچوقت نباید انجام می شد.  
امانوئل ماکرون در پاسخ به سؤالی در مورد توافق اتمی رژیم ایران و این که به دونالد ترامپ چه خواهید گفت؟ گفت:‌ من به او می‌گویم که موضوع توافق  رژیم ایران موضوع مهمی است و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد ولی ما باید آنرا بخشی از تصویری جامعتر در کادر امنیت منطقه و وضعیت سوریه  و انتخابات آینده عراق و حفظ ثبات برای دوستانمان در منطقه ببینیم و کاری که می‌خواهیم انجام دهیم مهار حضور رژیم ایران در منطقه است و برجام بخشی از این تصویر جامعتر است.
در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ گفت:‌ هرجایی که در خاورمیانه مشکلی وجود دارد رژیم ایران در پشت آن قرار دارد. یمن و سوریه فرق نمی‌کند هر کجا باشد رژیم ایران پشت آن قرار دارد.  
به نیروهای جنگی نگاه کنید رژیم ایران همیشه آنجاست و ما قرار نیست اجازه دهیم که کارهای مشخصی که اکنون در جریان است ادامه یابد.   
توافق رژیم ایران یک فاجعه است، آزمایش موشکی انجام می‌دهند معنای آن  چیست؟! شما میبینید که موشکهای بالستیکی آزمایش می کنند این دیگر چه نوع توافقی است که شما اجازه آزمایش موشکی در همه جا دادهاید!
شما فقط به کاری که در هر جایی در خاورمیانه می‌شود نگاه کنید رژیم ایران پشت آن قرار دارد!
 این چه نوع توافقی است! ما این توافق وحشتناک را بستیم. با این وجود ما در مورد آن بحث خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سئوال که  رژیم ایران می‌گوید اگر توافق بر هم بخورد برنامه اتمی خود را شروع خواهد کرد گفت:‌ در آینده خواهیم دید! در آینده خواهیم دید. برای آنها اینکار ساده نخواهد بود که مجدداً شروع کنند. آنها قرار نیست چیزی را مجدداً شروع کنند.
 اگر مجدداً شروع کنند مشکلات بزرگی پیدا خواهند کرد. بزرگتر از آن چیزی که قبلاً داشتهاند و می‌توانید این را ثبت کنید. آنها اگر برنامه اتمی خود را شروع کنند مشکلات بزرگتری از آنچه قبلاً داشتهاند خواهند داشت.

تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment