Sunday, April 8, 2018

حمله مسلحانه به «حوزه علمیه» «آخوند» کعبی عضو «مجلس خبرگان» حکومت در اهواز



حمله مسلحانه به «حوزه علمیه» «آخوند» کعبی عضو «مجلس خبرگان» حکومت در اهواز


روز یکشنبه ۱۹فروردین۹۷  کانال «آخوند» کعبی عضو «مجلس خبرگان» حکومت از خوزستان نوشت: شب گذشته افرادی ناشناس به «حوزه علمیه  و مرکز علمی فرهنگی امام حسین» که در اهواز که زیر نظر «آخوند» کعبی در حال فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی است، حمله مسلحانه کردند.
این کانال که کانال رسمی «آخوند» کعبی است، در ادامه اعلام کرد: «این افراد با برافروختن آتش در درب مرکز به طرف مرکز علمی فرهنگی امام حسین علیه السلام اهواز تیراندازی و تعرض کردند. در این حمله به کسی آسیب نرسید.»

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment