Monday, April 9, 2018

با سلام صبحگاهی ودرودی از آبشارهای قلبم با نسیم بهاری تقدیم شما باد!!سلام  صبحگاهی با درودی  از آبشارهای  قلبم با نسیم بهاری تقدیم شما باد!!

صبح را با محبت دیگران آغاز کنم  ،زیرا  محبت دریای نا آرام وطغیانگریست که در تلاطم امواج اش کوههای سردودلتنگی وقلبهای صخره ای تاب ایستادگی در برابرش را ندارند. با محبت وصمیمیت میتوان قلبها را فتح نمود ، وکینه ها  رامحوکرد وفاصله ها را برداشت ،
صبحتان زیباوسپید
 روزگارتان زلال
 روزتان گلباران
 زندگیتان بدون حسرت
 عاقبتتان بخیر
محبت خدا دردلتان
سلامی سرشارازآرامش
 صبحی با خیروشادی تقدیم شما
من برای مسیری که با هارمونی محبت وعشق ترسیم میشود هرروز صد بارمیمیرم
و برای رسیدنش دوباره زنده میشوم تا سرانجام معبود را ملاقات کنم!!!
هیچ کجا  درهیچ زمان
فریاد زندگی بی جواب نمانده است
به صداهای دور گوش میدهم
دور هم  به صدای من گوش میدهند
من زنده ام
فریاد من بی جواب نیست
قلب خوب تو جواب فریاد من است
هرصبح باطلوع خورشید
برای امید برمیخیزم
وشب با نیایشی
به راز آفرینش می اندیشم

با شعله های  احساسم وبا  محبت وصفا ویکرنگی هر غم واندوهی را   به  فراموشخانه خیال میسپارم  ، تا فاتح قلب  دریادلان باشم  روز وشب تان سپید سپیدوقلبتان درشعف و نشاط ،روز گارتان همواره باشکوه و زیبا باد  !!!

ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment