Wednesday, April 4, 2018

سلاح کشنده :كليپي از سلاح کوچک پهبادی که کشنده است
سلاح کشنده :كليپي از  سلاح کوچک پهبادی که کشنده است 


هر دستگاه موبایل امروزه مسلح به دوربین و حس گرها و مثل تلفن شما و برنامه های شبکه های اجتماعی میتوانند چهره شناسی کنند. داخل این وسیله سه گرم مواد انفجاری شکل داده شده وجود دارد. این شیوه ای است که کار میکند. (پرتاب میکند و پهباد به پیشنانی یک نفر میخورد و منفجر میشود).این را دیدید؟‌ همین انفجار کوچک کافی است که جمجمه را بشکافد و داخل آن نفوذ کند و مغز را داغان کند. گفته میشد که سلاحها آدم نمیکشند بلکه انسانها میکشند،‌ خوب آدمها نمیکشند انسانها احساسی میشوند فرامین را نقض میکنند به اهداف بزرگ میاندیشند. بیایید با هم ببینیم که سلاحها تصمیم را میگیرند.باور کنید اینها همه آدمهای بد بودند. این یک حمله هوایی با دقت بسیار بالا (دقت جراحی) میباشد. این یکی از طیف های وسیع از محصول  است. مثل تیم آموزش داده شده اند، آنها میتوانند در ساختمانها ، ماشینها و قطارها نفوذ کنند ، از مردم و گلوله ها و تقریبا از هر عمل بازدارنده میتوانند فرار کنند. امکان توقف آنها وجود ندارد. حالا من گفتم این یک چیز بزرگ بود چرا؟‌ چون ما بزرگ میاندیشیم. نگاه کنید. یک سفارش ۲۵ میلیون دلاری الان میتواند این را بخرد. کافیه که نصف یک شهر را بکشد. نصف بد آن را. بمب اتم منسوخ شده است. کل دشمنانتون را از میان بردارید دست باز برای فکر کردن داشته باشید . حشره های پرنده را ول کنید و خیالتان راحت باشد. اینها الان در دسترس میباشند. فقط آنها را مشخص کنید

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment