Tuesday, April 3, 2018

اعتصاب بازارچه مرزی جوانرود، سقز، بانه، سردشت، مریوان و سنندج + فیلم و عکس
اعتصاب بازارچه مرزی جوانرود، سقز، بانه، سردشت، مریوان و سنندج + فیلم و عکسلینک منبع سایت مجاهدین خلق ایران 
اعتصاب مغازه‌ها در شهرهای مرزی


به‌دنبال فراخوان داده شده، بازاریان بازارچه مرزی جوانرود، سقز، بانه، سردشت، مریوان و سنندج امروز سه شنبه 14فروردین 97 اعتصاب کردند.
کسبه جوانرود بعد از اعتصاب و بستن مغازه‌هایشان، در مقابل فرمانداری رژیم  در این شهر تجمع  کردند و نسبت به بستن معابر مرزی که تنها محل درآمد مردم محروم این منطقه است، اعتراض کردند.

اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف مرزی کردستان وآذربایجان غربی در اعتراض به بسته شدن معابر کولبری و چندین برابر شدن کرایه ها شکل گرفته است.
ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment