Tuesday, April 17, 2018

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در تهران و اهواز + فیلم

لینک منبع سایت مجاهدین خلق ایران :

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در تهران و اهواز + فیلم

جمع اعتراضی غارت‌شدگان البرز  در تهران
روز سه‌شنبه ۲۸فروردین ۹7غارت‌شدگان مؤسسه اعتباری توسعه البرز  در تهران در مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع اعتراضی برگزار  کردند و خواهان اموال به غارت رفته خود شدند.
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت در اهواز
جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت در اهواز امروز سه‌شنبه ۲۸فروردین 97؛ در مقابل دفتر سرپرستی شعب استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و درب  ورودی آن را گل‌مالی کردند.
آنها شعار می‌دادند:
ملل ورشکسته روی پول ما نشسته
جوادی حیا کن پول ما را رها کن
ملل ورشکسته رو پول ما نشسته
دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی
مرگ  بر سیف

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment