Tuesday, May 29, 2018

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، ایران از ناقضان اصلی آزادیهای مذهبی
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، ایران از ناقضان اصلی آزادیهای مذهبی

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در امور آزادی مذهبی در سراسر جهان امروز سه‌شنبه ۸خرداد۹۷ منتشر شد.
بر اساس این گزارش رژیم ایران در ردیف ناقضان اصلی آزادیهای مذهبی در جهان است. در ایران اقلیتهای مذهبی‌ نظیر سنیها، مسیحیها،‌کلیمیها و بهاییان سرکوب می‌شوند و حقوق آنان پایمال می‌شود. در این گزارش به قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ با فتوای خمینی اشاره شده و آمده است: در یک سخنرانی ضبط شده آیت‌الله منتظری قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ را محکوم کرده است
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه ۸خرداد ۹۷ این گزارش را اعلام کرد.
وی در مراسم انتشار این گزارش در سخنان کوتاهی گفت: آزادی مذهبی برای همه مردم جهان از اولویتهای اصلی دولت پرزیدنت ترامپ است.
وزیر خارجه آمریکا افزود: آزادی مذهبی یعنی هر کس حق دارد هر دینی بخواهد، داشته باشد. این حق را نمی‌شود از کسی گرفت. آمریکا در این رابطه به‌عنوان تماشاچی نخواهد بود و در همبستگی با هر فرد هستیم که برای حقوق‌بشر بنیادین بایستد.

وضعیت آزادی مذهبی در ایران بسیار بد است

سم براون بک سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی بعد از سخنرانی مایک پمپئو گفت آزادی مذهبی یک حق بنیادین انسانی است. هدف ما این است که آزادی اقلیتهای مذهبی در کشورهای مختلف را تضمین کنیم. حق آزادی مذهبی یک مسأله وجدانی است.
وی به موارد متعدد از نقض آزادی مذهبی در سراسر جهان اشاره کرد و گفت:
ایران کشوری است که وضعیت آزادی مذهبی در آن بسیار بد و باعث نگرانی بوده است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به موارد نقض حقوق‌بشر یهودیان، زرتشتیان و پیروان اهل حق یا یارسان نیز اشاره شده است.
در این گزارش به نقض حقوق مسلمانان سنی اشاره شده و گفته شده است: ۱۲۰مسلمان سنی در زندان هستند و ۲۲نفر اعدام شده‌اند.
در گزارش وزارت‌خارجه آمریکا همچنین آمده است:‌ پیروان آئین بهایی در ایران قربانی تبعیض، زندان و بازداشت هستند.
درباره مسیحیان نیز آمده است: از سال ۲۰۰۰، مقامهای رژیم ایران بیش از ۶۰۰مسیحی و نوکیش را بازداشت کرده‌اند. ۸۰مورد از بازداشت ها بین ماه می‌ تا اوت ۲۰۱۶ در ایران بود.
در این گزارش همچنین به سرکوب روزنامه‌نگاران و زنان در ایران اشاره شده و آمده است: رژیم ایران سعی دارد با اجبار مذهبی، زنان را به رعایت حجاب ملزم کند.


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment