۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

سلامی با شعله های قلبم ودرودی از سیلان احساسم همراه با تلالوخورشید در روزی مبارک وفرخنده

سلامی با شعله های قلبم ودرودی از سیلان احساسم همراه با  تلالوخورشید در روزی مبارک وفرخنده


در پگاه روشن وشیرین
روز چون گل می شکوفد برفراز کوه
میتراود در شکوف عطر گلها ونسیم صبح
نوش بادا این سلام من
که بر می خیزد از دهلیزهای قلب
چون  رنگین کمان از نوروزیبایی
برگ سبزی تحفه درویش
که میتابد به چهر زرنگار تو
مبارک باد ایام ات !!!بدون عشق جهان تاریکخانه ایست ،جویبار عاشقی باشیم  تا شقایق ها در نسیم ما  شگفته وآهوها برای نوشیدن آب به دیدارمان بشتابند، با عشق به آزادی ورهایی خلق مان  با کاروان عاشقان آزادی همراه شویم تا  در نوشین لحظه ها و فراسوی باورها بسوی میعادگاه ومعبد عشق حرکت کنیم ، یقین پرواز بلورین آزادی تماشایی وقصه هایش شنیدنی است، باغ آرزوهای ما  از تلالو خورشید سرزمینمان با رایحه گلها در هم می آمیزد  واز فراز کوهها میگذرد تا در نوشین لحظه ها  بارویش جوانه ها سبز وشگفته  شود، با محبت صخر ه های یاس وناامیدی را به مرحمی برای زخمها تبدیل کنیم زیرا ، محبت دریای نا آرام وطغیانگریست که در تلاطم امواج اش کوههای  سردودلتنگی وقلبهای صخره ای تاب ایستادگی در برابرش را ندارند، راز مرگ را باید دردل زندگی جستجو کرد زندگی ومرگ مانند رود ودریا ست که هردو روانند وبا خود آواز پرندگان وترانه های گندمکاران ونجوای  دختران آبادی وخاطره رزمندگان آزادی را به کوهها ودشتها وکوی وبرزن میرسانند ودر یک هارمونی هماهنگ  با نورستاره ها وتلالو خورشید وریزش آبشارها وسرسبزی جنگل ها درهما وازی  هماهنگ با کل هستی بسوی میعادگاه ووعدگاه موعود درحرکت اند.  


ایام شما فرخنده وشکوفان
قلبتان درآرامش
افکارتان بلند
اندیشه تان سرسبز
آرزوهایتان پر فراز
خدا همیشه پشت وپناهتان
دست علی همرایتان
دعای من بدرقه راهتان
پیروز وسربلند باشید
 ع .ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران  
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد #

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر