Wednesday, May 16, 2018

سلامی زیبا ویک آسمان درود همراه با موسیقی محبت وبا تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان

سلامی زیبا ویک آسمان درود همراه با موسیقی محبت وبا تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان 


سلامی زیبا ویک آسمان درود همراه با موسیقی محبت وگل شعله های صمیمیت وبارشی از آرزوهای شکوهمند تقدیم شما
فرارسیدن ماه مبارک رمضان که ماه تقوای رهایی بخش وماه غلبه بر جبرهای کور وآزمایش انسان درمسیر رهایی وآزادگی  است بشما تبریک وشادباش میگویم.
همراه تبسمی از  شکوفه ها در سپیده صبح ، با بهترین آرزوهایم روزی زیبا ،شور انگیز با کاکلی از زیبایی ها و آسمانی از  غرور وطن پرستی وعشق به میهن ارمغان شما باد. 
در سپید صبح گیسوان آفتاب از قلب خورشیدی اش همچون آبشاری برگلها وچشمه ها سلامی داد و سیمای چشمه ها درامواج نسیم صبح ودر نوشانوش خاطره ها ،درشکوف عطر گلها رنگین کمانی از زیبایی خلق کرد ،ومن از آن چشمه آب نوشیدم ، تا همراه غزالان روزی زیباتر از قبل را بیاغازم.


صدایم با صدای باد
کلامم با سپید صبح
سلامم با نسیم وگل
درودم با پرستوها
 لاله زاری از زیبایی برای شما
قله هایی از آرامش تقدیم شما
نوری چون تلالو خورشید درمسیر شما
قلب وروح ات مانند دریا آبی وزیبا
آرزوهایت مانند کوهها بلند وچون اقیانوس گسترده  
محبت ات  یک  کهکشان ستاره پرنور
شادی هایت چونان  جنگل سر سبز
شاد و سرشار ی پیش روی شما
 دعای ما  بدرقه راهتان


ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment