Thursday, May 24, 2018

رمضان -ماه تقوای رهایی بخش - گفتگو با دوست ـ دیدار هفتم وهشتم
رمضان -ماه تقوای رهایی بخش - گفتگو با دوست ـ دیدار هفتم وهشتم 


گفتگو با دوست ـ دیدار هفتم (رمضان)خدایا!
می‌دانی و می‌دانیم که مسیر مبارزه پر از دشواریها، پیچ و خم‌ها،‌ افت و خیزها،سراشیبی‌ها و سرابالایی‌هاست. کسی که مبارزه را انتخاب می‌کند پیشاپیش، پذیرفته است که در هر قدم با ناملایمات روبه‌رو شود. به ما این امکان را عطا فرما که تمامی مشکلات راه را به بستری برای رشد و ارتقا فردی و جمعی تبدیل نماییم.
بار پروردگارا!
سینه‌هایمان را در مواجهه با سختی‌های مسیرپرظرفیت و گشاده گردان! به گام‌هایمان شکیبایی و استقامت ارزانی دار! تا راههای ناگشوده، صخره‌های صلب، تنگه‌ها پر خطر، قله‌های سر به فلک کشیده را فتح نماییم.
خدایا!
در همه حال؛ حتی هنگامی که از آسمان و زمین صعوبت و درشتی می‌بارد، ما را یاری کن که خندان‌رو، گشاده‌نظر، مهرورز، با طمأنینه و ثابت قدم بمانیم. به ما آن توانایی را ببخش که در مسیر حق حتی اگر کوهها جنبیدند از جای خود نجنبیم. در مواجهه با یورش سیل‌وار دشنه و دشمن، دندان بر دندان بفشاریم، سرهایمان را به پیشگاه تو به عاریت بسپاریم، پایمان رامیخ‌وار بر زمین فروکوبیم، چشم به انتهای سپاه خصم دوزیم و بدانیم که بر اساس قانونمندیهای خدشه‌ناپذیر تکامل [به شرط ایستادگی بر هدف و اصول] سرانجام ما پیروزیم. این وعده توست و وعده تو حق است.
خدایا!
ما را چنان کن که نه از شکستها فروبریزیم و نه پیروزیهای مرحله‌یی ما را غره کند. شکست واقعی وقتی است که از هدفی که برای آن قیام کرده‌ایم باز بمانیم.
بارخدایا!
ما را بپیرای و به زیور تقوا بیارای و تماملحظاتمان را سرشار از مسئولیت‌پذیری برای رهایی و رستگاری خلقمان گردان!


گفتگو با دوست ـ دیدار هشتم(رمضان)


خدایا!
مردم ایران‌زمین، زنان، مردان و کودکانی هستند که از جور این حکومت ریایی لحظه‌یی امان ندارند. آنان با چهره‌های تکیده از فقر، دیدگانیاشک‌آلود در شهر به شهر، خیابان به خیابان و کوچه به کوچه یاری می‌طلبند. آنها با نگاه به افق‌، کسانی را می‌جویند که نام نجات‌دهنده را با خود حمل می‌کنند.
نجات‌دهنده را به آنان بنمای!‌

بارخدایا!
رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران، این گنجینه بی‌بدیل، این سرمایه بی‌جایگزین ملت ایران را توشه و توان افزون ببخش تا در لحظه موعود مانند صاعقه بر سر این رژیم فرود بیایند و ظلم از حد گذشته آن را خاک و خاکستر کنند.

بخشایش‌گرا!
چشمان رزم‌آوران این ارتش را برای کشف توطئه‌های دشمن بینا و بیناتر گردان! به آنان هوشیاری مضاعف عطا فرما! دشمن را در نگاهشان حقیر و حقیرتر کن! دل‌خوش کردن بهزیورهای ناپایای دنیوی، اندیشه آسایش و پشت کردن به سختی‌های مبارزه، دل‌بستن به منافع فردی و در نهایت عافیت‌طلبی و رسوب کردن وسله‌بستن را از ساحتشان بزدای تا تمام قامت خود را وقف هدف آزادی مردم کنند.

ای مهربان‌ترین مهربانان!‌
تشکیلات آنان را هر چه پولادین‌تر کن! روابط بین آنها را خالص و عاری از شائبه فردیت‌پرستیو منفعت‌طلبی گردان! آنان را نسبت به یکدیگر سرشار از محبت و مایه‌گذاری ساز! کاری کن که در فدای خالصانه از یکدیگر پیشی بگیرند. آنان را در فداکاری، روشنگری و ایستادگی برای نسل‌های آینده الگو کن!

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment