Sunday, May 6, 2018

سلام صبحگاهی با رایحه گلهای بهاری وبه زیبایی شقثایق های دشت با چشمه های محبت نثار شما بادسلامی همراه با رایحه گلهای بهاری به زیبایی شقایق های دشت همراه با موجی بلند از محبت های چشمه های قلبم نثار شما باد

با جنگلی از سرسبزی های طبیعت ومشک فشانی از رازهای آفرینش ،ودر امواجی از نسیم صبحگاهی ،با سیلابهایی از امید وآرزوهای بیشمار وهمراه با قاصد نزدیکی قلبها وآبشاری از خاطرات شیرین وآمیزه ای از
قطرات محبت ،عشق ،ياري به ديگران ، که درگذر زمان اقيانوس ارزشهاي انساني را خلق ميكند، هر سپیده
با عشق خدا ودوست داشتن مردم بر میخیزیم ، وهر شامگاه بعد از نيايش به درگاه پروردگار لایزال به خواب رویم


خنده زنان چو بگذري
 برگذر سپيده دم
 زمزمه نسيم را  
 قافيه ساز ميكني
خانه قلب خودرا مخزن عشق ،ارزشهاي انساني ،محبت ونشاط كنیم  ،تا بذرافشان گلهاي زيبا درفصل بهار باشد وبا بذر افشانی محبت ویکرنگی صخره های ناامیدی ویاس را به دشتهایی سرسبز وشگفت انگیز تبدیل کنیم ، به یقین به  قله هایی بالا بلند از  رازهای نهفته درگیتی دست خواهیم یافت.


آرزوهایت به بلندای  کوهها وبه گستردگی اقیانوسها
روزگارت همیشه لبریز از امید وسرفرازی  
محبت تو مانند کهکشان ستاره ها پرنور
شادی هایت مانند جنگل ها سر سبز
 الطاف خدایی همیشه پشتوانه زندگی ات
جوانه های زندگی وامید  همیشه دردلت ماندگار
دعای ما  همیشه  بدرقه راهتان 
ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد #

No comments:

Post a Comment