Monday, May 14, 2018

سلسله جبالی از سلام وکهکشانی از درود تقدیم شما خوبان


سلسله جبالی از سلام وکهکشانی از درود تقدیم شما خوبانبا آرزوی شادی و خوشی برای شما خوبان ویاران بهتر از گل   
رسیدمژده که ایام غم نخواهدماند
چنان نماند چنین نیزنخواهد ماند


در زلال چشمه ها وتبسم شکوفه ها در باغدشت دلنشین یکرنگی ودرفراسوی باورها ، با تندری از  عشق ومحبت ، وبوستانی از  خاطره ها ی پرشکوه  ، وقله هایی از  آرزوهای سپید  ،وکهکشانی از باور  ، که بذر افشانی از  محبت سبزه گون را نوید میدهد روزی زیبا برای شما آرزو میکنم .

یک باغ بهاری بشما  سلام
یک سلسله جبال قله های بلند بشما درود
یک جهان زیبایی تقدیم شما
یک جنگل سرسبز اقبال نیک وشیرین برای شما
یک عمر سرفرازی آرزوی من برای شما
یک  اقیانوس تبسم هدیه بشما  
 یک تن سالم وشاداب دعای من برای شما
یک کهکشان دل خوش درهمه ایام
یک روز وشبی دلنشین وپرشکوه
همه تقدیم شما برای دستیابی به فرازهایی پرشکوه  
دوشنبه 24  اردیبهشت روزگارتان  شاد و سرشار از خیر و برکت
خدا همیشه پشت وپناه شما
ع .ز :رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment