Wednesday, May 9, 2018

جیمز متیس:‌ با متحدانمان برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی همکاری می‌کنیم

جیمز متیس:‌ با متحدانمان برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی همکاری می‌کنیم


به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌یی با رژیم  ایران، وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه 19اردیبهشت گفت دولتدونالد ترامپ با متحدان و شرکای آمریکا برای جلوگیری ازدستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی همکاری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جیمز متیس در کمیته فرعی دفاعی سنا گفت:‌ با متحدانمان برای رسیدگی  به طیفی از نفوذ بدخواهانه رژیم  ایران، همکاری می‌کنیم.
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد 

No comments:

Post a Comment