Thursday, May 10, 2018

پارلمان عرب: رژیم ایران امنیت ملی کشورهای عرب را تهدید می‌کند
پارلمان عرب

پارلمان عرب: رژیم ایران امنیت ملی کشورهای عرب را تهدید می‌کند

در جلسه پارلمان عرب که 19اردیبهشت 97  در مراکش برگزار شد این پارلمان  از رژیم ایران خواست تا از سیاست‌های خصمانه‌ای که علیه کشورها و جوامع عرب دارد دست بردارد  و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. رئیس پارلمان عرب خواهان اتخاذ  یک استراتژی متحد عربی برای برخورد با رژیم ایران شد. وی گفت اعمال رژیم ایران علیه کشورهای عرب خصمانه است.
این پارلمان با  مراکش در برابر دخالتها و تجاوزگریهای رژیم ایران  اعلام همبستگی کرد.
در نشست رسمی پارلمان عرب  نمایندگان پارلمان الجزایر نیز شرکت داشتند. شرکت نمایندگان الجزایر در چنین نشستی در حالی است که  بحران سیاسی میان دو کشور از سر گرفته شده است.
مراکش الجزایر را متهم می‌کند که یک دیپلومات با گذرنامه‌ ایرانی در سفارت رژیم ایران در الجزایر  با حمایت از مخالفان مسلح  علیه مراکش دست به فعالیتهای نظامی زده است.
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment