Thursday, May 10, 2018

ائتلاف اصلی اپوزیسیون سوریه از بیرون کشیدن دونالد ترامپ از توافق اتمی رژیم ایران حمایت کردنصر حریری

 ائتلاف اصلی اپوزیسیون سوریه از بیرون کشیدن دونالد ترامپ از توافق اتمی رژیم ایران حمایت کرد


رهبران اپوزیسیون سوریه در دیدار خود از لندن در روز  چهارشنبه 19اردیبهشت 97 از تصمیم دونالد ترامپ در خارج شدن از توافق اتمی  رژیم ایران حمایت کردند.
نصر الحریری رئیس کمیسیون مذاکره‌کننده اپوزیسیون سوریه این تصمیم را « اقدامی در جهت درست» خواند و گفت این تصمیم « فرصت واقعی» برای حل و فصل موضوعات منطقه‌یی که رژیم ایران در آن دخالت دارد را تأمین می‌کند.  او بعد از ملاقات با بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان به خبرنگاران گفت:‌«هیچ جایی در جهان وجود ندارد که نفوذ شریرانه رژیم ایران را بشکل بسیار روشنی به اندازه سوریه احساس کند،».
نصر الحریری گفت: «این اقدامی در جهت درست است ولی در حد خود کافی نیست که بتواند نفوذ رژیم ایران در این منطقه را محدود کنند،»... وی افزود:‌ در حال حاضر ضروریست تا ایالات متحده مقابله با رژیم ایران در سوریه را در اولویت قرار دهد.... راهی برای حل مشکل رژیم ایران بدون تمرکز بر روی پرونده سوریه وجود ندارد». رئیس کمیسیون مذاکره‌کننده اپوزیسیون سوریه گفت: «رژیم  ایران بسیار زود در سوریه دخالت کرد و ما به مرحله‌یی رسیده‌ایم که اشغال در مقیاس بسیار بزرگی توسط یک قدرت خارجی در آنجا وجود دارد.»

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment