Wednesday, June 27, 2018

قیام ایران -182:چهارمین روز اعتصاب و اعتراض در تهران به‌رغم تدابیر گسترده سرکوبگرانهقیام ایران -182:چهارمین روز اعتصاب و اعتراض در تهران به‌رغم تدابیر گسترده سرکوبگرانهاعتصاب بازار تهران روز چهارشنبه ۶تیرماه (۲۷ژوئن) برای چهارمین روز ادامه یافت. در بازار سلطانی مردم با شعار بازاری باغیرت حمایت حمایت نترسید نترسید ما همه با هم هستیم دست به تظاهرات زدند.
بازاریان در بازار بزرگ تهران، بازار طلافروشان، چهارسوق، خیابان ملت، مولوی، لاله‌زار، پاساژ علاالدین نیز از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند. در حسن آباد مردم و بازاریان با شعار تورم، گرانی، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم دست به اعتراض زدند.
مغازه‌های پاساژ سعادت تولیدکننده پوشاک نیز در اعتصاب به سرمیبرند و در ورودی پاساژ تراکتی نصب شده که روی آن نوشته است: خسته از گرانی و تورم. مغازه‌داران یافت آباد در اعتصابند و مردم در یک اقدام اعتراضی جاده را بسته‌اند.
رژیم آخوندی در وحشت از ادامه و گسترش قیام مردم تهران نیروهای سرکوبگر را در نقاط مختلف شهر به‌ویژه میدان بهارستان و مناطق اطراف مجلس رژیم مستقر کرده و از تجمع مردم در این مناطق جلوگیری می‌کند. مزدوران با سرکوب عریان و ربودن بازاریان شریف اعتصابی و جوانان معترض در مقابل چشم مردم و انتقال آنها به خودروهای شخصی و محاصره کردن پاساژها و مغازه‌های اعتصابی و تخریب اموال بازاریان و تهدید آنها برای باز کردن مغازه‌هایشان درصدد شدت بخشیدن به فضای ارعاب در جامعه هستند. لشکر کشی عوامل نیروهای سرکوبگر به لاله‌زار از آن جمله است. روز گذشته نیز نیروهای سرکوبگر با حمله به بازاریان اعتصابی لاله‌زار و شلیک به مغازه‌های بسته و پرتاب گاز اشک‌آور درصدد درهم شکستن اعتصاب و پراکنده کردن معترضان بودند.
بازارایان در کرمانشاه و اصفهان و بازار وکیل شیراز و پاساژ پاسارگاد شهرستان دورود و بسیاری از شهرهای دیگر در حال اعتصاب به‌سر می‌برند.
در همین حال رژیم آخوندی مذبوحانه تلاش می‌کند با ایجاد تغییراتی در کابینه روحانی بر بحران کنونی سرپوش بگذارند و از گسترش قیام جلوگیری کنند. غافل از این‌که منشأً بحران وجود نظام منحوس ولایت فقیه است و اینگونه تغییرات مانند تغییرات دوران پایانی رژیم شاه، بحران درونی رژیم را شدت می‌بخشد و اراده مردم برای سرنگونی این رژیم را جزم‌تر می‌کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶تیر ۱۳۹۷(۲۷ژوئن ۲۰۱۸)

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment