Friday, June 1, 2018

سلامی گرم ودرودی آتشین همراه با زیبایی وامید وقبول طاعات وعبادات درشانزدهمین روز ماه مبارک رمضان
سلامی گرم ودرودی آتشین همراه با زیبایی وامید وقبول طاعات وعبادات درشانزدهمین روز ماه مبارک رمضان 


سلامی گرم ودرودی آتشین همراه با زیبایی های روز شانزدهم ماه مبارک رمضان وقبول طاعات وعبادات و آرزوی روشنی وشادی  قلبها باانوار الهی تقدیم شما باد
  

وباامید به اینکه با  تبسمی چون  شکوفه های بهاری  در سپیده صبح روزی زیباوبا شکوه را شروع کنید ، درشانزدهمین روز  ماه مبارک رمضان با طپش های قلبم وهمه آرزوهایم ، همراه  با تندری از  عشق ومحبت ، وبوستانی از  خاطره ها ی پرشکوه  ، وقله هایی از  آرزوهای سپید  ،وکهکشانی از امید لحظات شیرین وروزی شگفت انگیز وموفق که از موهبت های الهی این ماه است برایتان آرزو میکنم.

صدایم با صدای باد
کلامم با سپید صبح
سلامم با نسیم وگل
درودم با پرستوهاشادی هایتان چونان  جنگل خرم و سبز
سر فرازی   و سرشار ی همیشه  پیش روی شما
دنیایتان چون گلزاران بهاری زیبا
آینده تان چونان  قله ها پرشکوه
محبت والطاف  خدا برای شما فراوان
طاعات وعبادات تان مقبول حق تعالی
دست علی همیشه یارتان  
 دعای ما  بدرقه راهتان

ع .ز رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment