Monday, June 11, 2018

بیست وششمین روز ماه مبارک رمضان ، ماه اراده ها وماه تقوی وماه قدر وارزش انسان مبارک وطاعات قبول

بیست وششمین روز ماه مبارک رمضان  ، ماه اراده ها وماه تقوی وغلبه بر نفس وعروج به جایگاه انسان تراز نوین وتراز مکتب برای رسیدن به روز موعود مبارکباد 

آنچنان مهر تو ام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود , از دل و از جان نرود


الهی بینشی عطا کن تا بتوانیم ذره ای از کرامات واسرار تورا فهم کنیم
الهی قلبمان  را مالامال عشق ودوستی مردم وخدمت به مردم ومیهن کن
الهی  وجودمان  را سرشار از شورونشاط کن تا بذر افشان شادیها در میهن مان باشیم
 الهی مارا سبکبال ومصمم کن تا با تمام  توانمان  با اهریمنان برای رهایی ایران  نبرد کنیم  
الهی ، صلح، آبادانی، زیبایی، برکت، فراوانی  ویکدلی ویکرنگی به مردم ایران ارزانی دار
الهی قلبها تشنه محبت اند با باران عشق وانوار رحمتت  قلبها یمان را سيراب كن
الهی حریر آفتاب که سپیده دم  برفراز کوهساران روشنای صبح وامید وباور را نوید میدهد  مارا به دیدن صبح پیروزی مردم ایران مفتخر نما


مي رويد از زمين و زكهسار كيميا
اي شاد ان بهار كه در وي نسيم توست
وي شاد ان مريد كه باشي تواش مراد
هم اصل  نو بهاري  وهم فصل نوبهارشادی هایتان چونان  جنگل خرم و سبز
سر فرازی   و سرشار ی همیشه  پیش روی شما
دنیایتان چون گلزاران بهاری زیبا
قلب وروح تان مانند دریا آبی وپرشکوه  
آرزوهایتان  مانند کوهها بلند ومرتفع  
محبت تا   مانند  کهکشانی از  ستاره پرنور
محبت خدا در دل وروحتان  سرشارو لبریز
 دوستی مردم وعشق به میهن دردلتان جاویدان
دعای  فراوان ما  بدرقه راهتان ودست علی یارتان

خدا نگهدار :ع .ز رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment