Monday, June 25, 2018

تظاهرات گسترده وفراگیر بازاریان +فیلم وعکس
تظاهرات گسترده وفراگیر بازاریان +فیلم وعکس 

اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده ای که از صبح امروز دوشنبه ۴تیر ۹۷ در بازار و مناطق مختلف تهران شروع شده لحظه به لحظه گسترده تر شده و در برخی مناطق به درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشیده شده است
این خبر در حال تکمیل است...
ساعت ۱۳۴۰:
زیر پل حافظ  تهران جمعیت تظاهرکننده شعار می دهند:
سوریه را رها کن فکری به حال ما کن
در لاله زار تهران تظاهرکنندگان شعار می دهند:‌نترسید نترسید ما همه باهم هستیم
ساعت ۱۳۰۰:
هم اکنون مقابل مجلس درگیری است.
تظاهرکنندگان خشمگین یک کیوسک انتظامی را آتش زدند. 
آنان سنگ و آجر به سوی مجلس پرتاب می کنند
در قشم و مشهد نیز بازاریان اعتصاب و تظاهرات کردند

ساعت ۱۲۰۰:
هم اکنون در مقابل مجلس رژیم جمعیت تظاهر کننده شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند و با نیروهای انتظامی درگیر شده‌اند.
مأموران انتظامی به سوی جمعیت گاز اشک‌آور شلیک کردند.
ساعت۱۱۲۰:
هزاران نفر از بازاریان تظاهر کننده در چهارراه سپهسالار شعار می‌دهند:
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
جمعیت تظاهر کننده در بازار تهران همچنین شعار می‌دهند:
مرگ بر دیکتاتور
مأموران سرکوبگر انتظامی به جمعیت تظاهر کننده حمله کردند.
جمعیت علیه نیروی انتظامی شعار می‌دهند:
بی‌شرف بیشرف
ساعت۱۰۵۰:
بازاریان تظاهر کننده در خیابان لاله‌زار شعار می‌دهند: "سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن".
تظاهر کنندگان در تهران همچنین شعار می‌دهند: "می‌میریم می‌میریم ذلت نمیپذیریم" و "دشمن ما همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست".
هر لحظه بر تعداد اعتصابیون و تظاهر کنندگان در بازار تهران افزوده می‌شود.

ساعت۰۹۵۰:
اعتصاب به سراسر بازار تهران گسترش یافت.
از صبح امروز دوشنبه ۴تیر۹۷بازار زرگرها، پارچه فروشها، طلا‌فروشان، سرای پاچنار، بازار کفاش‌ها در چهار سوق بزرگ، بازار بزرگ در چهارسوق کوچک، بازار کیلوی‌ها، سبزه میدان، سرای ملی، سرای بو علی و ۱۵خرداد دست به اعتصاب زده و از بقیه بازاریان می‌خواهند که به آنها بپیوندند. این اعتصاب در اعتراض به افزایش سرسام‌آور قیمت دلار صورت گرفته است.
ساعت۰۹۴۵:
اعتصاب و تظاهرات در مرکز بازار تهران از صبح امروز دوشنبه ۴تیر۹۷در اعتراض به افزایش قیمت دلار شروع شده است.
مغازه‌داران در بازار سلطانی، پاساژ چارسو و بازار طلافروشها مغازه‌های خود را بستند و دست به اعتصاب زدند.
بازاریان و مغازه‌داران در سرای ملی و پارساژ پارسیان در تهران مغازه‌های خود را بسته و به سوی سبزه میدان و میدان بهارستان در حال تظاهرات هستند.
جمع کثیری از بازاریان تهرانی در مسیر تظاهرات خود خطاب به سایر مغازه‌داران خواستار بستن محل کسب و کار و پیوستن به اعتصاب؛ در اعتراض به افزایش قیمت دلار شدند.
تظاهر کنندگان تهرانی که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می‌شود شعار می‌دهند: سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن، بازاری باغیرت حمایت حمایت، دلار ۱۰تومانی نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم، و اعتصاب اعتصاب.
صبح امروز دوشنبه ۴تیر۹۷، بازاریان و مغازه‌داران در سرای ملی و پاساژ پارسیان در تهران اعتصاب کردند و به سوی سبزه میدان و میدان بهارستان تظاهرات کردند.
بازاریان تهرانی در مسیر تظاهرات خطاب به سایر مغازه‌داران خواستار بستن محل کسب و کار و پیوستن به اعتصاب؛ در اعتراض به افزایش قیمت دلار شدند.
روز گذشته نیز مغازه‌داران پاساژ علاالدین و بازار چهارسو روز گذشته اعتصاب کردند و به سوی میدان بهارستان راهپیمایی کردند.

/p>

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment