Sunday, June 3, 2018

رویکرد حکومت در برابر محیط زیست :فاجعه زیست محیطی مرگ ماهیها ناشی از فعالیت شرکت متانول کاوه بندر دیر

رویکرد حکومت در برابر محیط زیست :فاجعه زیست محیطی مرگ ماهیها ناشی از فعالیت شرکت متانول کاوه بندر دیر
ساحل کناری بندر دیر پر از ماهی‌های کوچک مرده است که آب آنها را به ساحل میرساند. این فاجعه زیست محیطی حاصل کار شرکت شیمیایی متانول کاوه است که در کمتر از پنج کیلومتری بندر دیر واقع شده است.امروز ۱۲ خرداد ۹۷ کناره دریا پر بود از ماهیهای کوچک مرده که دریا آنها را به ساحل آورده بود منظره دردناک زیست محیطی که هر بیننده ای را آزار میداد.شرکت شیمیایی متانول کاوه در کمتر از پنج کیلومتری غرب بندر دیر Dayyer و در کنار ساحل واقع شده است.در فعالیت این شرکت وابسته به حکومت، پسابهای مواد شیمیایی به دریا ریخته میشود و همین عامل مرگ و میر ماهیان و آلودگی محیط زیست در این منطقه شده است.کارگزاران غارتگرکه تنها به فکر پر کردن جیب خود هستند با بی اعتنایی از کنار این فاجعه زیست محیطی عبور میکنند.لازم به ذکر است که در ۲۴ بهمن ماه سال ۹۵ بنا به گزارش خبرگزاری مهر نیز هزاران صدف در سواحل شهرستان دیر در اثر رها سازی پساب مواد شیمیایی پتروشیمی متانول کاوه در دریا تلف شده‌اند.در همان تاریخ  دیر نیوز ضمن گزارشی در این رابطه نوشت:با راه اندازي متانول كاوه در آینده ای نزدیک شاهد اثرات زیانبار آلودگی ناشی از سوخت گازها و مواد شیمیایی و تاثیر آن بر محیط زیست و انواع جانوران دریایی از جمله ماهی و میگو می باشیم که تاثیر این تهدیدات زیست محیطی با ورود پسماندهای شیمیایی به آب دریا و قرار دادن مردم این منطقه در معرض انواع بیماری ها، شکل دیگری به خود خواهد گرفتما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment