Saturday, June 9, 2018

صادق زیباکلام تحلیل گر ریزشی رژیم : جریان مخالف آنقدر پر زور است که اصولگرا و معتدل را با خود می‌برد

صادق زیباکلام  تحلیل گر ریزشی  رژیم : جریان مخالف آنقدر پر زور است که اصولگرا و معتدل را با خود می‌بردصادق زیباکلام تحلیلگر ریزشی رژیم  روز ۱۸خرداد۹۷ درباره وضعیت کنونی نظام گفت: دوره جریان اعتدال و میانه روی تمام شد و درصورت منتفی شدن برجام به دهه هشتاد بر می گردیم.
به این معنا که حسب آنچه می خواهیم جلو می رویم و دیگر برای ما اهمیتی نخواهد داشت که آژانس و اتحادیه اروپا چه می کنند.

تئوریسیتن اصلاح‌طلب نظام درباره توصیه برخی سیاسیون به دولت روحانی برای استعفا گفت: آقای روحانی از ریاست جمهوری استعفا بدهد یا استعفا ندهد، به اصلاح طلبان نزدیک شود یا نشود، همچنان بر خط اعتدال باقی بماند یا نماند، فرقی نمی کند چون دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
حتی اگر آقای روحانی از ریاست جمهوری استعفا ندهد و اصرار داشته باشد تا ۱۴۰۰ بماند، عملا زمام امور کشور در دست او نخواهد بود.
صادق زیباکلام درباره سرنوشت جریان اعتدالی داخل مجلس با محوریت علی لاریجانی گفت: سیل جریان مخالف دولت آنقدر پرزور و پرشتاب خواهد بود که آقای لاریجانی و اصولگرایان معتدل و میانه رو را با خود می برد یا آنها را وادار به سکوت می کند.
دولت آقای روحانی، علی لاریجانی، اصولگرایان معتدل و میانه رو و اصلاح طلبان دیگر هیچ کدام در برابر گردباد سهمگین ناشی از منتفی شدن برجام توان ایستادن نخواهند داشت و به حاشیه عرصه سیاسی کشور رانده می شوند.

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment