Monday, July 9, 2018

18 تیرماه 1397-اجلاس میاندوره‌یی شورای_ملی_مقاومت_ایران
18 تیرماه 1397-اجلاس میاندوره‌یی شورای_ملی_مقاومت_ایران


 🌍 #جهان 🎋 #ایران -اجلاس میاندوره‌یی #شورای_ملی_مقاومت_ایران
 دوشنبه, 18 تیر 1397

✍️ #اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی #مقاومت در روزهای چهاردهم و پانزدهم تیر۱۳۹۷با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاكمیت به مردم ایران برگزار شد.

در آغاز اجلاس، خانم رجوی با درود به #شهیدان و #مصدق بزرگ به مناسبت سالگرد #قیام_ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ گفت: اجلاس شورا در شرایطی برگزار می‌شود كه كشور ما در تب و تاب قیامهاست. به‌خصوص قیام سه روزه تهران و قیامهای همزمان در ۱۲شهر دیگر که هرکدام از آنها شایان تبریک است. اكنون موضوع اصلی، سرنگونی نظام غاصب و نامشروع آخوندی است که شورا از ابتدا برای آن تاسیس شده و در سی و هفت سال گذشته در این مسیر با تمام قوا پیکارکرده است.
خانم رجوی با یادآوری مبارزات شورا در پهنه‌های گوناگون افزود: از افشای نقض حقوق بشر در ایران تا بمب‌سازی و برنامه مخفیانه اتمی و از صدور ارتجاع و بنیادگرایی تا افشای تروریسم و نیروی تروریستی قدس و برنامه‌های موشكی رژیم، شورای ملی مقاومت ایران مبتکر، آغازگر و پرچمدار بوده و شرایط‌ِ به‌دام افتادن دشمن مردم ایران را در این میدانها فراهم کرده است.
خانم رجوی هم‌چنین خاطرنشان كرد، ما به دولت‌ها و جامعه جهانی مجدداً یادآوری می کنیم که جایگزین كردن قاطعیت با مماشات در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران، نه تنها حق و خواسته مشروع مردم ایران، بلکه ضرورت و تضمین صلح و آرامش در منطقه و جهان است.
 ➖#اجلاس میاندوره‌یی شورا، که به دنبال گردهمایی سالانه مقاومت برگزار شد، اجتماع عظیم ۹ تیر را نمادی درخشان از موقعیت جنبش مقاومت و جوشش یک عزم فراگیر میهنی و مردمی برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی توصیف کرد. اعضای شورا برگزاری پیروزمند این گردهمایی، با حضور صدها شخصیت سیاسی و نمایندگان مجالس قانونگذاری و شهرداران و منتخبان مردم از کشورهای مختلف در پنج قاره جهان را به برگزارکنندگان و هموطنان تبریک گفتند و تأکید کردند در این اجتماع با شکوه، آن چه طنین افکند؛ شعارها و خواستهای قیام سراسری برای براندازی تمامیت رژیم ولایت فقیه و پایان ماجرای مبتذل«اصلاح طلب ـ اصولگرا» و شعبده اعتدال و میانه روشدن رژیم قرون وسطایی بود. جهان در گردهمایی ایران آزاد، بالا رفتن پرچم «قیام و ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی»، «حمایت از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی» و «همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» را نظاره كرد.....
 ✔️ #اجلاس شورا #نتیجه_گیری کرد در چنین شرایطی از درماندگی رژیم و غلیان اجتماعی، این صورت مساله #سرنگونی است که برای جنبش مقاومت برجسته میشود. در این باره، اعضای شورا بر آنچه که در پیام شماره ۹ ارتش آزادیبخش ملی ایران، توسط مسئول شورا خاطرنشان شده، تاکید کردند. آنجا که می‌گوید: «سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کارما، و برعهده ما و مردم و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست؛ با کانونهای شورشی و مؤسسان چهارم ارتش آزادی. در این راستا چگونه می‌توان شعله های قیام را به یکدیگر گره زد تا آتشفشانی برانداز و بنیانکن به پا شود؟ پاسخ در”همه باهم“ باسمه یی خمینی در جریان انقلاب ضد سلطنتی نیست. منظور او ”همه بامن“ بود. اتحاد و همبستگی، در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می‌کند و محک می خورد. این به گونه یی درون جوش و قانونمند، صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی، و از فرصت طلبی و میوه چینی و موج سواری، پالایش می کند. این چنین، طلای ناب وحدت از بوته آزمایش در میدان عمل عبور می کند. و الا، سره از ناسره هیچ‌گاه تمیز داده نخواهد شد. بنابراین، پاسخ پیشتاز، در جنگ صدبرابر و شورشگری حداکثر است. آنقدر که دشمن را به عقب نشینی وادار کند. آنقدر که بند از بند رژیم بگسلد».

➖ #دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸ تیر۱۳۹۷


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment