Monday, July 9, 2018

افشاگری جدید رضا ملک معاون سابق وزارت اطلاعات وزندانی سیاسی در زندانهای مخوف ولایت فقیه


 افشاگری جدید  رضا ملک معاون سابق وزارت اطلاعات وزندانی سیاسی در زندانهای مخوف ولایت فقیه : زندان بدون بازگشت با تعداد بیشماری سلول آزمایشگاههای وسیع و تو در تو بیولوژیک و میکروبی و شیمیایی

رضا ملک زندان جدید از تجهیزاتی که به اژه ای داده شد, یکی اش زندان جدید بود قبل از فراخوان به زندان جدید لازم می دانم که جهت تنویر افکار شما در پی بردن به ابعاد طرح و فراوانی قربانیان یعنی افرادی که قبلا بهتان عرض کردم, طرحی یک مثال بزنم و اما مثال برای پی بردن به فراوانی قربانیان. در ابتدای تشکیل وزارت که اوضاع بلبشو بود , یکی از رؤسای شعب بنام پیشوا, شعبه زیاد داشت دادستانی ویژه, و همه از این نوع سوژه ها طرحی زیر مجموعه داشتند . یکی از رؤسای شعب بنام پیشوا با نام اصلی حسین ابراهیمی با بیش از 1200 سوژه آماده به ذبح یعنی مقتول شدن طرحی شدن وارد یکی از ممانعت های موضوعی وزارت اطلاعات شد قبلا بهتان عرض کردم بین 15 تا 20 هزار نفر تخمین زده می شود البته این آقای ابراهیمی من از دهه ی 50 می شناسم با او دفتر مرکزی شرکت پارس متال با او همکار بودم. تقریبا نزدیک به اواسط دهه ی 70 شکل حرفها تغییر کرد زیرا که یک زندان با طبقه بندی بکلی سری نام زندان باغ وحش با چند هدف مهم توسط سپاه راه اندازی شد و تحویل اژه ای گردیدبعدها که از ماموریت با دست خالی برگشت نزد هاشمی مطرح کرد بلافاصله هاشمی تلفن را برداشت و زنگ زد به روحانی که رئیس امنیت ملی بود. رئیس شورای امنیت ملی زنگ زد که ما اخبار را از زبان دیگران بشنویم. گلایه کرد در واقع آن رفته بود خارج تروریستی دیگر را ترور کند. برای ترور سوژه نرفته بود تروریست دیگری که برای ترور نویسنده ی کتاب آیات شیطانی اعزام شده بود ولی به اینها رو دست زده بود همه پولها و امکانات را برده بود. بعنوان زندان بدون بازگشت با تعداد بیشماری سلول آزمایشگاههای وسیع و تو در تو بیولوژیک و میکروبی و شیمیایی, همینطور تالار ورود یا همان زیر هشت بطوری که حاضرین در تالار در یک سمت خود نرده های باغ وحش و حیوانات پوششی درون آن را می بینند. میمون و شیر و اینها, آنهایی که مجوز رفتن به زندان و قرنطینه ی آن را دارند هر لحطه با زندانیانی بشدت نحیف بدنهای پر از طاول, آبله ای, سوخته و سیاه تقریبا افرادی شبیه به جزامی ها به عبارت بهتر جنازه هایی متحرک روبرو می گردند.
و اما جنازه ها جنازه های این قربانیان پیشتر همچون مقتولین قتل عام 67 در نقاط بی نام و نشان و در اعماق زمین دفن می شدند ولی علائمی دال بر تهیه ی کوره های آدم پزی و تبدیل اجساد به خاکستر در سالهای اخیر وجود دارد. نتیجه ی تحقیقات این آزمایشگاهها جهت تهیه مواد موردنیاز برای ساخت انواع کلاهک در اختیار سپاه قرار می گیرد. 
پیش تر گفته ام این مجموعه که از شمال به بیابانهای زیر کاخ شمس و در مهرشهر از جنوب به جاده ماه دشت یا همان ماهی دشت و از غرب به فرودگاه پیام منتهی می گردد و اتفاقا یکی از ورودیهایش نیز از درون کارخانه تسویه روغن در مجاورت فرودگاه پیام قرار دارد.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment