Tuesday, July 31, 2018

سازمان ملل: اسناد جدیدی از نقش ایران در مسلح‌سازی حوثی‌ها به دست آمده است
سازمان ملل: اسناد جدیدی از نقش ایران در مسلح‌سازی حوثی‌ها به دست آمده استگزارش محرمانه‌ای توسط کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد تهیه شده که در آن بر ادامه کمک‌های تسلیحاتی ایران به شبه‌نظامیان حوثی در یمن پس از تحریم تسلیحاتی این کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ تاکید شده است.
خبرگزاری فرانسه دوشنبه ۳۰ ژوئیه، گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که از متن این گزارش محرمانه مطلع شده است.
در این گزارش گمیته کارشناسان که به شورای امنیت ارائه شده آمده است: «همچنان بر این باوریم که موشک‌های بالستیک کوتاه برد و جنگ‌افزارهایی دیگر، پس از تحریم تسلیحاتی این کشور در سال ۲۰۱۵، از ایران به یمن ارسال شده است».
در این گزارش ۱۲۵ صفحه‌ای آمده است: «اسلحه‌ای که حوثی‌ها به کار بردند که اخیرا توسط کارشناسان بررسی شده و موشک‌ها و پهپادها از جمله آن است، ویژگی‌هایی شبیه جنگ‌افزارهای مشهوری دارد که در جمهوری اسلامی ایران ساخته می‌شود».
در این گزارش که بازی زمانی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۸ را در بر می‌گیرد، آمده است: «تیم کارشناسان در سفیری که اخیرا به سعودی داشت و طی آن بقایای ده‌ها موشک را بررسی کرد، نوشته‌ها و نشانه‌هایی را بر روی این آثار به جا مانده کشف کرد که نشان می‌دهد ساخت ایران است».
این گزارش افزوده است: «به نظر می‌رسد با وجود تحریم تسلیحاتی، همچنان حوثی‌ها موشک‌های بالستیک و پهپاد به دست می‌آورند که به احتمال زیاد هدف از آن، شدت بخشیدن به حملاتشان علیه اهدافی در سعودی باشد».
بنا بر ارزیابی کمیته کارشناسان: «بسيار هم احتمال ىارى كه اجزای موشک‌ها خارج از یمن ساخته شده باشد، سپس به یمن ارسال شده و حوثی‌ها اقدام به مونتاژ آن کردند».
ایران نامه‌ای برای کمیته کارشناسان نوشته که در آن آمده است: «این موشک‌ها مدل پیشرفته‌ای از موشک‌های اسکاد است که بخشی از ذرادخانه تسحیاتی یمن پیش از آغاز بحران این کشور بود».
کمیته کارشناسان همچنین می‌خواهد از اطلاعاتی اطمینان حاصل کنند که می‌گویند حوثی‌ها کمک‌های مالی ماهانه‌ای از ایران به شکل سوخت دریافت می‌کنند. این در حالی است که تهران می‌گوید به حوثی‌ها کمک مالی نمی‌کند.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @BAHAREAZADY   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment