Wednesday, July 25, 2018

تهدید سرنگونی نظام ولایت فقیه بقدری نزدیک شده که قابل لمس استتهدید سرنگونی نظام ولایت فقیه بقدری نزدیک شده که قابل لمس استنظام ولایت فقیه در محاصره بحرانها گیر کرده است و تهدید سرنگونی  در کمین ولی فقیه نشسته است. خامنه‌ای و روحانی، وانمود می‌کنند که خطر و تهدید اصلی از خارج کشور و از ناحیه آمریکاست.
آخوند روحانی در  روز ۳۱تیر در جمع سفرای تروریست جمهوری اسلامی گفت: «شرایط امروز سیاسی جهان ضمن شرایط سختی که دارد» …. «اگر امروز سفیر ما احساس نکند که وظایف او نسبت به سال گذشته چند برابر شده جای تعجب هست سال گذشته یک شرایط دیگری ما داشتیم امروز یک شرایط دیگری ما داریم».
ظریف هم در روز ۳۰تیر در دیدار همین دیپلماتهای تروریست‌ها و در حضور خامنه ای با اشاره به همین «شرایط سخت» تلاش کرد با پریدن از روی شکاف‌ها  گفت: «ما شرایط سخت‌تری را تجربه کرده‌ایم و اطمینان دارم در پرتو همدلی و وفاق می‌توانیم بر مشکلات فائق شویم و شرایط پیش‌رو را با عنایت الهی و با هدایت‌های رهبری… مدیریت کنیم».
اما وقتی به جمع خودیهایشان میرسد خیلی روباز حرف میزنند و تعارف را کنار میگذارند، چون دیگر تهدید سرنگونی بقدری نزدیک شده که قابل لمس است.
از نماینده مجلس تا امام‌جمعه‌ها و کارشناسان که یکصدا منشأ تهدید و خطر را بافت و ساخت فاسد آن که مردم را به خاک سیاه فقر نشانده، می‌دانند.
حسن حسینی شاهرودی، نماینده مجلس ۳۰تیر گفت: «جمهوری اسلامی شرایط سختی رو تجربه می‌کند در شرایطی که جنگ تمام‌عیار اقتصادی توسط دشمنان بر ما تحمیل شده، بی‌درایتی و بی‌کفایتی و تصمیمات متضاد و متغایر بعضی از دست‌اندرکاران اقتصادی چالشهای جدی را در حوزه‌های بانکی، ارزی، سکه، مسکن، خودرو و گرانی ایجاد نموده».
ضیاءالله اعزازی، نماینده دیگر مجلس، در همین روز: «فسادی که در دستگاه‌های مختلف نظام رخنه کرده است واقعاً خطرناک هست و نظام را اینها تهدید می‌کنند».
احمد مرادی، نماینده دیگر مجلس،  روز ۳۱تیر گفت: «امروز به جای ترس و وحشت از آمریکا بایستی از تیم اقتصادی دولت ترسید. باید از تجمل‌گرایی برخی از مدیران ترسید. باید از ریخت‌وپاش‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد ترسید. باید از فقری که بر اثر سوء‌مدیریت به مردم تحمیل شده است ترسید».
تهدید سرنگونی و امکان هر لحظه بروز خشم انفجاری مردم همان درد بی‌درمان نظام است که روز جمعه ۲۹تیر ۹۷ علم‌الهدی را واداشت تا در نماز جمعه مشهد بگوید:
«بابا این مردم را راضی کنید، این مردم آرام نمی‌گیرند این مردم الآن زندگی‌شون، نان‌شون، معیشت‌شون در این شرایط قرار گرفته قشر آسیب‌پذیر یک‌طرف، کسبه یک‌طرف، بازار یک‌طرف».
نتیجه اینکه امروز نظام با تمام بدنه فاسدش در یک‌سو و مردم خشمگین شامل تمامی اقشار جامعه در سوی دیگر در کف خیابان‌ها رو در روی هم ایستاده‌اند.
تهدید سرنگونی هر روز از یک گوشه کشور سر بر می‌کشد ونظام فاسد از سرنوشتی که مردم برایش تدارک دیده‌اند به درستی آگاه است و از همین ترس دارد.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment