Sunday, July 29, 2018

هیل کنگره :وزیر متیس، این نقشه مسیر برای صلح در خاورمیانه است


هیل کنگره :وزیر متیس، این نقشه مسیر برای صلح در خاورمیانه است
نویسنده: سناتور رند پل(SEN. RAND PAUL)
اگر پنج دقیقه وقت برای صحبت قبل از وزیر دفاع داشتند، چه می گفتید؟
در این نقطه، من مطمئن هستم، اگر ژنرال متیس اینرا بخواند، او احتمالاً زیر لب به خودش میگوید: ”باز دوباره شروع شد.“ببین، هربار من با وزیر دفاع روبرو میشوم، من بهترین تلاشم را میکنم تا بفهمانم که ما برای مدت طولانی در مکانهای بسیار زیادی در جنگ بوده‌ایم. ژنرال متیس، و همچنین رئیس ناتو، رئیس سازمان ملل متحد و تقریبا هر صدایی عقلانی در جهان سیاست خارجی، اذعان می کند که راه حل نظامی برای جنگ بی پایان افغانستان وجود ندارد.برای این موضوع، اکثرا موافقند که راه حل نظامی برای جنگ داخلی سوریه یا جنگ داخلی یمن وجود ندارد. با این همه... همان صداها که اعتراف می کنند هیچ راه حل نظامی وجود ندارد به ارسال نیروهای بیشتر ادامه میدهند.
استراتژی جنگ ویتنام در به دست آوردن یک روستای دیگر برای به دست آوردن یک معامله دیپلماتیک بهتر هنوز در میان بسیاری از تصمیم گیرندگان حکم می کند...با این حال، برای اینکه دیپلماسی همیشه در خاورمیانه کار کند، باید کشف کنیم که چه ایده هایی مانع از رسیدن به صلح می شوند.
اول ــ اسلام باید پلیس اسلام باشد و تروریستهارا ازبین ببرد. تنها اسلام می تواند در نهایت رادیکال هایی را که خشونت علیه غیرنظامیان را تبلیغ می کنند، ریشه کن کند.هر بار که یک تروریست توسط یک آمریکایی کشته می شود، 10 تروریست دیگر الهام می گیرند...

دوم ــ هیچ راه حل نظامی برای جنگ در سوریه و افغانستان وجود ندارد. همچنین راه حل نظامی برای درگیری ما با ایران وجود ندارد...صلح دیپلماتیک با ایران نیز امکان پذیر است، اما باید تصدیق کرد که توافقنامه هسته ای ایران، در حالی که کامل نبود، در واقع یک قدم به جلو بود، اینکه مذاکره در مورد یک توافق دو جانبه با ایران در مورد موشک های هسته ای و بالستیک، بی نهایت سخت‌تر خواهد بود...


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @BAHAREAZADY   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment