۱۳۹۷ مرداد ۷, یکشنبه

کاخ سفید : اطلاعیه در باره ادامه وضعیت اضطراری ملی در رابطه با لبنان


کاخ سفید : اطلاعیه در باره ادامه وضعیت اضطراری ملی در رابطه با لبنان
اطلاعیه در باره ادامه وضعیت اضطراری ملی در رابطه با لبنان
سایت کاخ سفید
27 ژوئیه 2018
در تاریخ اول اوت 2007 با فرمان اجرایی 13441 رئیس جمهور مطابق قانون قدرتهای اقتصادی اضطراری بین المللی وضعیت اضطراری ملی در رابطه با لبنان اعلام کرد تا با تهدید غیر معمول و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده که با اقدامات افراد مشخص ایجاد میشد، برخورد کند. این اقدامات شامل تضعیف دولت قانونی و بصورت دمکراتیک انتخاب شده لبنان یا نهادهای دمکراتیک؛ کمک به از کار انداختن عمدی حکومت قانون در لبنان از جمله از طریق خشونت و ارعاب با انگیزه سیاسی؛ تأیید مجدد کنترل سوریه یا کمک به مداخله سوریه در لبنان؛ تجاوز به حق حاکمیت لبنان یا تضعیف آن میشد. چنین اقداماتی به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور و منطقه کمک میکند.
فعالیتهای ادامه دار مشخص مانند تداوم انتقال تسلیحات به حزب الله توسط ایران – که شامل سیستمهای تسلیحاتی بطور فزاینده ای پیچیده میشود – در خدمت تضعیف حق حاکمیت لبنان است، به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه کمک میکند و کماکان یک تهدید غیر معمول و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده ایجاد میکند. به همین دلیل وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در اول اوت 2007 و اقدامات اتخاذ شده در آن تاریخ برای برخورد با این وضعیت اضطراری باید فراتر از اول اوت 2018 همچنان موثر باشد. بدین ترتیب مطابق با بخش 202 (d) قانون وضعیت اضطراری ملی، من وضعیت اضطراری ملی در رابطه با لبنان که در فرمان اجرایی 13441 اعلام شد را به مدت یک سال ادامه میدهم.
این اطلاعیه باید در فدرال رجیستر منتشر شود و به کنگره منتقل شود.
دونالد ترامپ

کاخ سفید

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @BAHAREAZADY   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر