Saturday, July 7, 2018

زری اصفهانی :خطاب به همه اضداد مجاهدینزری اصفهانی :خطاب به همه اضداد مجاهدین 

خطاب به همه اضداد مجاهدین : 
همه سلطنت طلب ها ، همه توده ای ها ، اکثریتی ها ، کمونیست های کولیگری و کلا همه بسیجی های دهان گشادی که به اسم مخالفین جمهوری اسلامی این روزها یک سره علیه مجاهدین خلق شایعه سازی و مزخرف نویسی می کنند و جنگ اصلی شان با مجاهدین خلق شده است و نه با جمهوری اسلامی : زری اصفهانی
بله مجاهدین از همه عالم و آدم پول میگیرند ، بله مجاهدین همه مردم دنیا را به گردهم آیی هایشان می برند . واگر لازم باشد شیطان رجیم را هم دعوت خواهند کرد . آنها برای نابودی یک مشت خفاش خون آشام حاکم برمیهن و مردمشان ، هرکاری می کنند . مجاهدین همین اند . برای رسیدن به هدفشان که آزادی مردم ایران است . ازهرکسی درهرگوشه ای ازدنیا کمک میگیرند و خواهند گرفت . و هرتاکتیکی که دراین جنگ میهنی لازم باشد بکار خواهند گرفت . درود برآنها و خسته نباشند .
آنها همین اند و همین خواهند بود . چه شما یاوه گویان بی عرضه و بی عمل و نویسنده های دو زاری بازار کساد اینترنتی تان بخواهید و چه نخواهید . بله مجاهدین هم پول دارند ، هم قدرت دارند و هم نفر دارند و هم توانسته اند همه سیاستمداران کشورهای غربی را با خودشان متحد کنند . حالا هرکاری که دوست دارید بروید بکنید . بروید از غیض و خشم سرتان را روزی هزاربار به دیوار بکوبید . بروید هرچه فحش جنسی در دنیا هست جمع کنید و برای زنهایشان بنویسید . بروید هرچه کارتون مستهجن هست برایشان بکشید . آنها فقط به شما پوزخند میزنند . بعد میروند سرکارشان . و روز به روز قدرتمند تر به ریش همه تان می خندند . مردم ایران درصحنه کارزار میهنی زیر رگبار گلوله و گاز اشک آور نمی ایستند که به یاوه های شما خاله خانباجی ها و پهلوان پنبه های بی مقدار گوش کنند. یک آلترناتیو قدرتمند ، با سابقه 50 سال مبارزه بی وقفه ، با کوله باری از تجربه جنگ آزادیبخش به اسم شورای ملی مقاومت ایران درصحنه است . و همه جهان را به یاری ملت دلاور ایران بسیج کرده است . چه میخواهید بکنید ؟؟ چه راهی برایتان مانده است ؟ به جز رفتن رسمی وقانونی به زیر عبای خامنه ای ؟ بروید هرکاری که میخواهید بکنید . آنچه که هیچوقت نمیخواستید بشود ، شده است ! یاوه سرایی هایتان همان زوزه های سگ هاست درشبی که ماه بدرتمام است -- زری اصفهان

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment