Sunday, July 29, 2018

طرح تروریستی بلژیک .. افشای ضرر هایی که خامنه ای متحمل شده است

طرح تروریستی بلژیک .. افشای ضرر هایی که خامنه ای متحمل شده استروزنامه الریاض(عربستان)  : « افشای طرح تروریستی اخیر جنایتکاران حاکم بر ایران در بلژیک برای کسانیکه به طینت رژیم شرور ایران اشراف دارند موضوع جدیدی نیست ولی چهره شنیع باند خامنه ای را برای آنهائیکه دروغگویی های تبلیغاتی ایران فریبشان داد و خنده ها کریه دیپلمات های آخوند ها گمراهشان کرده است ، روشن می کند .دکتر سفیان عباس دبیرکل کمیته عربی مبارزه با بنیادگرایی و دخالت های رژیم ایران معتقد است که اگر به تاریخچه اقدامات تروریستی رژیم از جمله در کیس عملیات علیه دکتر کاظم رجوی برادر مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران که با ریختن خون پاکش براثر شیک شش گلوله در نزدیکی منزلش در شهر کوپه در نزدیکی ژنو در 24 آوریل سال 1990 تبدیل به سمبلی برای حقوق بشر گردید نگاه کنیم، مشخص می شود که گرچه سفارت رژیم درگیر بود وتسهیلات در اختیار تروریست ها قرار داده بود ولی فرد مشخصی از سفارت رژیم در اجرائیات وبطور مشخص در انتقال مواد منفجره دخالت نداشت. در سالهای اخیر رژیم بطورفزاینده ای برای اقدامات تروریستی از مزدوران غیر ایرانی اش استفاده می کرد بعنوان مثال در طرح عملیاتی روی وزیر خارجه فعلی سعودی در امریکا از مزدوران خارجی اش استفاده کرده بود. ولی اینبار آنقدر نیازمند بوده که بنظر می رسد همه محظورات سیاسی را به کنار گذاشته وحاضر به پرداخت هزینه سنگین سیاسی شده است ، با این امید که ضربه کمر شکنی به آلترناتیو دمکراتیک خود که می رود موقعیت داخلی ، منطقه ای و بین المللی خود را تقویت کند وارد نماید .
به گفته دکتر سفیان عباس از نظر تحلیلگران سیاسی اینکه یک دیپلمات ر‌‌ٰژیم دستگیر شده است خیلی مهم است و نشان می دهد که علیرغم اینکه رژیم می گوید مجاهدین خلق مهم نیستند ولی اصلی ترین تمرکز این رژیم روی مجاهدین خلق ایران است ودر واقع این قلب مسئله است .
دکتر سفیان عباس سئوال می کند چرا این رژیم که بخصوص در این شرایط و بیش از هر وقت دیگر تا این اندازه نیازمند رابطه با اروپاست و بعد از خارج شدن آمریکا از توافق هسته ای با آنها بر سر بود و نبود گفتگو می کند ؛ دست به چنین کاری می زند؟ چرا چنین ریسکی را می پذیرد که یک مقام اطلاعاتی اش با مصونیت دیپلماتیک شخصا مواد منفجره را به نفر عملیاتی آنهم در یک کشور اروپایی میدهد؟ وانبوهی سوالات مشابه که برای آنها فقط یک جواب وجود دارد وآن این است که رژیم ایران برای ضربه زدن به مجاهدین حاضر است هر قیمتی را بدهد . چون در مجاهدین و مقاومت ایران وبطور مشخص خانم مریم رجوی ؛ آلترناتیو و نیروی سرنگون کننده خودش را می بیند. این کار رژیم معادل خودکشی است ولی ببینید که فعالیتهای مقاومت ایران و مجاهدین خلق چقدر در تحولات داخل کشور وقیام نقش داشته و چشم انداز سرنگونی را بارز کرده و رژیم را به کجا کشانده است که برای بقای خودش دست به این عمل می زند. اکنون هر چقدر هم که کشورهای اروپایی در ادامه سازش ومماشات تلاش کنند این واقعه را به روی خودشان نیاورند ولی برای خودشان اظهر من الشمس است که وقتی مقام رسمی اطلاعاتی رژیم در این سطح درگیر است معنی اش این است که این عملیات در بالاترین سطح مقامات رژیم یعنی خامنه ای و روحانی تصمیم گیری شده است .
در تحلیل دبیرکل کمیته عربی برای مبارزه با بنیادگرایی در مورد این حادثه نتایج روشنی به شرح زیر گرفته می شود
1. روشن شد که رژیم با همان روشهای داعشی علیه جمعیت بی گناه وغیر نظامی می خواست عملیات تروریستی کرده دست به کشتار جمعی آنهم در یک کشور اروپایی بزند.
2. رژیم با این کارش در واقع آدرس آلترناتیو خودش را داد و مشخص کرد که هماورد و آلترناتیوش کسی است که حاضر است برای ضربه زدن به آن چنین قیمتی را بدهد.

3. با دستگیری دیپلمات تروریست رژیم ؛ سفارتهای رژیم ضربه اساسی دریافت کردند ودنیا فهمید که اینها نه مراکز سیاسی بلکه لانه های جاسوسی و تروریستی هستند . این اولین بار است که یک دیپلمات رژیم در اروپا دست به کار تروریستی می زند . همین واقعه باعث می شود که رژیم در مذاکراتش با کشورهای اروپایی بسیار پایین قرار بگیرد».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @BAHAREAZADY   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment