Friday, August 10, 2018

خبر گزاری فرانسه :سوءقصد خنثی شده علیه اپوزیسیون ایران: حامیان از جمله اینگرید بتانكور شاكی خصوصی میشوند
خبر گزاری فرانسه :سوءقصد خنثی شده علیه اپوزیسیون ایران: حامیان از جمله اینگرید بتانكور شاكی خصوصی میشوند


خبرگزاری فر انسه ۱۷/۵/۹۷ : « چندین شركت كننده در گردهمایی اخیر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه كه مورد هدف یك تلاش سوء قصد قرار گرفت، منجمله گروگان سابق بارك در كلمبیا، اینگرید بتانكور و رئیس سابق دولت الجزائر سید احمد غزالی، چهارشنبه در پرونده قضایی در بلژیك شاكی خصوص شدند. این اعلام چهارشنبه در بروكسل توسط وكلایی كه آنها را نمایندگی میكنند و بعد از اولین دیدار با قاضی بلژیكی كه پرونده را در شهر انورز(شمال) قضاوت میكند، صورت گرفت. .. اقای وانروسل گفت ما امیدواریم در روزهای آینده به پرونده دسترسی داشته باشیم (..) آنگاه امكان این را خواهیم داشت كه درخواست اقدامات تحقیقی از قاضی تحقیق كنیم. وكلا گفتند كه این روند قضایی ممكن است طول بكشد، و تأكید كردند كه آقای اسدی كه در آلمان به اتهام فعالیت اطلاعاتی و توطئه برای انجام یك قتل زندانی شده است، با استرداد خود به بلژیك مخالفت كرده است. .. ».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد.

No comments:

Post a Comment