Friday, August 10, 2018

پیام همبستگی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین ابوالقاسم فولادوند با قیام آفرینان از سیاهچالهای خامنه ای ضد بشر در گوهر دشت
🔴  پیام همبستگی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین  ابوالقاسم فولادوند با قیام آفرینان از سیاهچالهای خامنه ای ضد بشر 
🔸 با سلام و درود بیکران به هموطنان آزاده‌ای که سراسر میهن در زنجیرم را از طریق کانونهای شورشی هزار اشرف قریب یک هفته است؛ به میدان رودررویی با رژیم ضدبشری آخوندی تبدیل نموده‌اید و خواب را از چشمان ولی‌فقیه ارتجاع و ایادی جنایتکارش ربوده‌اید و با قیامها و اعتراضات خود ناقوس مرگ و نابودی ظالمان را بصدا درآورده‌اید.
🔹هموطنان عزیز!
عزم و رزم تمام‌عیار شما با غارتگران؛ فاسدان و جنایتکاران رژیم ضدبشری آخوندی که حدود ۴۰سال است از هیچ ظلم و جنایتی در حق مردم میهن و منطقه کوتاهی نکرده‌اند؛ نشانه جوشش خون بیش از ۱۲۰هزار مجاهد و مبارزی است که به ناحق توسط این جنایتکاران از خمینی دجال؛ خامنه‌ای جلاد؛ خاتمی و روحانی شیاد گرفته تا مزدورانی که این روزها ار ترس و وحشت سرنگونی و جواب پس دادن در دادگاه‌های خلق با چهره‌ای پوشیده و نقاب زده به کشتار قیام آفرینان مشغولند.
🔹دور نیست که تمامی این جنایتکاران در اثر قیام های قهرمانانه و مستمر شما که تکیه بر شیرزنان و کوه مردان ارتش آزادیبخش ملی ایران دادهاید؛ تماماً به درک واصل شوند.
🔹ضمن اعلام حمایت از قیامهای قهرمانانه شما قیام آفرینان یادآور می‌شوم که از شور و شوق آگاهانه‌تان و دلاوریهای شما جوانان که حتی در زمان دستگیری و در بدو ورود به زندان رجایی شهر با شعارهای مرگ بر دیکتاتوری و مرگ بر خامنه‌ای؛ دیوارهای زندان رژیم جهل و جنایت آخوندی را به لرزه در می‌آورید و تمامیت رژیم را به سخره می‌گیرید؛ به خود می‌بالم و لحظه لحظه از شما می‌آموزم و توانمندتر و در جهت سرنگونی این رژیم قرون‌وسطایی متعهدتر می‌شوم.
🔹هموطنان عزیز؛ با کمک گرفتن از دو اصل مهم و حیاتی می‌توان و باید و کس نخارد و با عبور از دروازه صدق و فدا است که می‌توانیم در نقشه‌مسیر تعیین شده توسط برادر مسعود؛ با تداوم قیام؛ آن را گسترده‌تر و عمیق‌تر نماییم و کماکان بقول برادر مسعود در جنگ صد برابر و شورشگری حداکثر آن‌قدر بکوشیم که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادیبخش اعتلا یابیم تا سرنگونی رژیم ضدبشری با ارتش آزادی حاصل شود.

🔻مرگ بر اصل ولایت فقیه - زنده باد آزادی
پیروز باد ارتش آزادیبخش ملی ایران
گسترده‌تر باد کانونهای شورشی هزار اشرف ـ  درود بر رجوی
زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند - زندان گوهردشت | ۱۶ مرداد ۱


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد.

No comments:

Post a Comment