Thursday, August 30, 2018

بنیاد دفاع از دمکراسیها :سخنرانی برایان هوك نماینده ویژه برای ایران از وزارت خارجه آمریكا ( قسمت سوال وزاراته:
بنیاد دفاع از دمکراسیها  :سخنرانی برایان هوك نماینده ویژه برای ایران از وزارت خارجه آمریكا ( قسمت سوال وزاراته:

 اسم من خوان زاراته است، من ر‌ئیس مرکز امور تحریمها و تأمین مالی غیر قانونی در بنیاد دفاع از دمکراسیها هستم.
مقداری در رابطه با اینکه شما در ایران چه میبینید و اینکه چطور ما تلاش میکنیم که روی آن تأثیر بگذاریم، چطور سایرین واکنش نشان میدهند، صحبت کنید – شما درباره این صحبت کردید که فرانسه تصمیم گرفته با دیپلماتهایش چکار کند، که خیلی قابل توجه است، بخصوص با توجه به کاری که شما با اروپا پیش از تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای خارج شدن از برجام انجام میدادید.
و بعد نهایتا درباره این صحبت کنید که سیاست ما در مسیر به جلو به کجا میرود بخصوص با توجه به نقش شما الان در رهبری گروه اقدام ایران. ....
هوک: خوب شما دیدید که همانطور که من پیشتر در رابطه با همه اقشار که به خیابانها می آیند، گفتم. و وقتی که شما به اعتراضات در سال 2009 و بعد اعتراضاتی که در دسامبر سال پیش و ژانویه امسال واقع شد، نگاه کنید الان همه بخشهای مختلف جمعیت در حال بیان نا امیدی شان بدلایل گوناگون از این رژیم هستند. و آنچه ما تلاش میکنیم انجام دهیم این است که روشنگری کنیم.
این یک رژیمی است که به رغم آن چه آیت الله (خمینی) در سال 1978 گفت، مسأله اش آزادی نیست، مسأله اش سرکوب است. و آنها به شدت اطلاعاتی که به ایرانیها می رسد را سانسور و مانیتور میکنند و ما فکر میکنیم که با ارتباطات در عصر دیجیتال این بسیار مهم است که مردم باید این اطلاعات را داشته باشند. و بنابراین وقتی که وزیر پمپئو در کتابخانه ریگان بود و برای ایرانیان خارج کشور سخنرانی کرد وی واقعا داشت برای آنها در رابطه با ماهیت این رژیم روشنگری میکرد.
و این رژیم شدیدا ریاکار است. و خودش را اساسا با این پوش مذهبی معرفی میکند ولی در واقع با نمونه هایی که من پیشتر ذکر کردم آنجا معامله و فساد زیادی وجود دارد. و بعد آنها انقلاب (بنیادگرایی) را صادر میکنند. ...
و این کار هزینه بسیار زیادی دارد. اقتصاد در حال سقوط است بدلیل سوء مدیریت اقتصادی و همه این ماجراجویی که آنها تأمین مالی میکنند. همه مثالهایی که من زدم اینها دهها میلیارد دلار است. و بنابراین مردم ایران خواهان این هستند که این پول به کشور برگردد.
و وقتی که من به آنچه مردم ایران میگویند، نگاه میکنم چه در سال 2009 در انقلاب سبز، که من بصورت علنی و قویا از آن حمایت میکردم و آرزو میکردم که دولت اوباما در آن زمان در طرف مردم قرار میگرفت. من فکر میکنم که ایالات متحده این اشتباه را دسامبر سال گذشته و ژانویه تصحیح کرد وقتی شما رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه، همه سطوح قوه مجریه، بسیاری اعضا در سنا و مجلس نمایندگان را داشتید که از آرزوهای مشروع مردم ایران حمایت میکردند.
وقتی که شما این را بررسی میکنید که آنها خواهان چی هستند و نوع مواردی که ما خواهان آن هستیم اینها خیلی زیاد روی هم می افتند. و به همین دلیل است که ما الان از این میزان همبستگی از طرف مردم ایران و ایرانیان خارج کشور برخورداریم.
....
زاراته: برایان، بگذارید مقداری در رابطه با واکنشی که شما در رابطه با شرکای اروپایی و شرکای دیگرمان در سراسر جهان در رابطه با نحوه برخورد با ایران و اینکه سیاست چه باید باشد، شاهد آن بودید و تجربه کردید، صحبت کنیم. ....
بنابراین آیا شما میتوانید درباره این صحبت کنید که شما در گفتگوهایتان با اروپاییها چه دیده اید و شاید یک تحولی در نحوه فکر کردنشان؟ و آیا شما با مقاومت مواجه هستید؟ ...
هوک: من این موضوع را اینطور توصیف میکنم. من فکر میکنم که ما خیلی از رفتارهای بد ایران را تحمل کردیم تا به توافقنامه هسته ای ایران برسیم. و ما رفتار خیلی بدتری را تحمل کردیم تا توافق ایران را حفظ کنیم.
و تبعیت ایران از توافقنامه هسته ای ایران تبدیل به یک جایگزین شد، تقریبا یک چک سفید. در هر دسته بندی دیگر، در زمینه تروریسم، سایبری، تجاوز دریایی، ترور، تأمین مالی تروریسم در همه جا. فکر کنم این باعث این شد که افراد به مدت سالهای متعددی از مسائل چشم پوشی کنند.
...
و آنچه ما در مذاکرات با سه کشور اروپایی تلاش کردیم انجام دهیم این بود که به نواقص توافقنامه ایران بپردازیم. و این نواقص حول تاریخهای انقضا، موشکهای بالستیک قاره پیما و نظام بازرسیها بود.
ولی بعد وقتی که ما ملاقات میکردیم ما نصف دیگر روز را صرف کار روی طیف کاملی از تهدیدهایی که ایران ایجاد میکند، میکردیم. و این واقعا بزرگترین چالش در این برجام ، این فضای توافقنامه ایران، است که بسیاری از رفتار بد ایران را از ترس اینکه آنها توافقنامه را ترک خواهند کرد، تحمل کنیم. ما باید اعتماد کافی به دیپلماسیمان داشته باشیم که بتوانیم همزمان به هر دو بپردازیم.
....
ولی در گفتگوهای من با کشورهای مختلف در سراسر دنیا آنها مطلع بودند بخصوص در رابطه با تکثیر موشکی ایران با حوثیها و در سوریه و در کشورهای دیگر که این خیلی خطرناک است.
... بنابراین ما به مذاکره درباره طیف کاملی، آن 12 اهدافی که وزیر پمپئو مشخص کرد، ادامه خواهیم داد.
زاراته: برایان، خوشحالم که شما 12 خواسته را مطرح کردید بدلیل اینکه فکر میکنم که واکنشهایی که شما از منتقدین دیدید این بود که آن خواسته ها غیر منطقی بودند، بخصوص مجموعشان، درست است؟
همه آنها یک باره. و اینکه بالاخره آنچه ارائة شد یا یک خواسته بالفعل یا قانونی تغییر رژیم است. و بنابراین به این سوال چطور پاسخ میدهید؟ آیا این خواسته ها واقعا النهایه غیر منطقی هستند با توجه به ماهیت این رژیم همانطور که شما توضیح دادید؟ و آیا نهایتا هدف اینجا تغییر رژیم است – چه تغییر رژیم با رفتار یا تغییر رژیم به شیوه ای که ما همه آن را فهم میکنیم؟
هوک: آینده مردم ایران به مردم ایران بر میگردد. آنچه ایالات متحده خواهان آن بوده است تغییر رفتار ایران است و ما برای ایرانیها کاملا مشخص کردیم که چه نوع رفتارهایی را ما نیاز داریم ببینیم که تغییر کند. بنابراین این سیاست ماست.
....
اگر شما به این لیست 12 ماده ای نگاه کنید، اگر هر کشور دیگر اروپایی یا آمریکای لاتین هر تعداد از این 12 کار را میکردند، یک بحران وجود می داشت. ولی ایران این کار را به مدت اینقدر طولانی انجام داده است که من فکر میکنم افراد نسبت به آن غیر حساس شده اند. تقریبا به نظر می آید که این بخشی از نظم طبیعی است که ایران میلیاردها دلار هزینه میکند که به بی ثباتی و هرج و مرج و خشونت در خاورمیانه دامن بزند و این تنها نظم دائمی مسائل است. ما فکر نمیکنم که اینطور نیست.
.....
هوک: ... ما شاهد این بوده ایم که بیش از صد شرکت عمده قصدشان برای ترک بازار ایران را اعلام کردند.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای مدتی در ایران کاهش یافته است و این کاهش بخاطر این است که سرمایه گذاران مستقیم خارجی وقتی که در ایران کار میکنند آنها هرگز نمیدانند که آیا آنها تجارت یا تروریسم را تسهیل میکنند. و این رژیم این سپاه پاسداران انقلاب ایران را با این جزئیات بوجود آورده است که قطعا بیش از نیمی از اقتصاد برخی میگویند 70 تا 80 در صد اقتصاد را کنترل میکند. و آنها از استانداردهای بانکداری بین المللی پیروی نمیکنند.
این اقتصاد به یک دلیل غیر شفاف است. آنها نیاز دارند که غیر شفاف باشد بدلیل اینکه آنها از اقتصاد استفاده میکنند تا همه فعالیتهای شرورانه خود در سراسر منطقه و سراسر جهان را تأمین مالی کنند.
تحریمهای ما طراحی شده تا به آن پول برسد. به همین دلیل ما در حال اعمال چنین تحریمهای تهاجمی هستیم. ما میخواهیم ایران را از ابزارها برای تأمین مالی تروریسم، حملات سایبری، تجاوز دریایی محروم کنیم. این لیست همینطور ادامه دارد. این هدف کارزار فشار اقتصادی ما می باشد. پول تار و پود جنگ است و ما باید منابع در آمد ایران را بخشکانیم با آنها پول کمتری داشته باشند که برای تروریسم هزینه کنند.
....
و بنابراین تحریمها ابزاری است که بسیار مهم می باشد. تحریمها فضای وسط بین دیپلماسی و استفاده از زور را پر میکنند و یک ابزار بسیار مهم در جعبه ابزار دیپلماتیک ما است.
...
ما از کشورها مصرانه میخواهیم تا تحریمهایی بر سپاه پاسداران، بر حزب الله، گسترش دهندگان موشک ایران و بر ایران بخاطر نقضهای حقوق بشر اعمال کنند. ما رئیس قوه قضاییه را بخاطر نقش وی در سرکوب اعتراض کنندگان تحریم کردیم. من فکر میکنم که این بلندپایه ترین مقامی است که ما تحریم کردیم اما این یک کار بزرگ برای ما است که رئیس قضاییه را تحت تعقیب قرار دهیم.
....
هوک: استوارت لوی و خوان وقتی که آنها در دولت بوش در وزارت خزانه داری بودند کار واقعا تاریخی انجام دادند که به بانکها و شرکتها کمک کنند که بفهمند که چه کسی در تهران در آنطرف میز مذاکره است. و همانطور که قبلتر گفتم این رژیمی است که با پول کثیف، فساد، تأمین مالی غیر قانونی کار میکند. آنها از استانداردهای بانکداری پیروی نمیکنند. پولشویی که آنها در سراسر جهان از آن استفاده میکنند – روشی که آنها از نمایندگیهای دیپلماتیک استفاده میکنند پوششی است برای طراحی حملات تروریستی در قلب اروپا. این یک رژیم خیلی تاریک و بی رحم است.
بنابراین ما به بانکها آموزش میدهیم – ما از وزارت خارجه و خزانه داری – افرادی را داریم که اسمشان تیمهای نشاندهنده راه است. من فکر میکنم که آنها الان از زمانی که رئیس جمهور اعلام کرد که ما توافقنامه را ترک میکنیم، در 24 کشور بوده اند. ما به سرتاسر دنیا رفته ایم. من با دوستم معاون وزیر خزانه داری مندلکر به خلیج رفتم. ما به کشورهای خلیج رفتیم و سراسر آنجا کارمان را انجام دادیم. ما تیمهایی در آسیا، اروپا در سراسر دنیا داشتیم.
آنها میروند و در بخش خصوصی بانکها و دولتها ملاقات میکنند تا در رابطه با اعمال مجدد تحریمهایمان صحبت کنند و همچنین به افراد کمک کنند که فقط در مورد ماهیت این رژیم آگاهتر شوند. من نمیتوانم به اندازه کافی بگویم که چقدر این موضوع مهم است.
این رژیم در زمینه فساد و اخاذی اش و اجحافش به یک مافیا مشابهت دارد. و یک چیزی که سازمانهای مافیایی بیش از هر چیزی از آن می ترسند، افشا شدن است. آنها از نور پنهان میشوند و بنابراین ما داریم تلاش میکنیم که به این رژیم نور بتابیم.
....
(سوریه)
”زاراته “،: ZARATE اجازه دهید  به مکان های دیگری که ایران درگیر آن است برویم ،که  عمدتاً سوریه است.  ما در آخر هفته گذشته اخباری را مشاهده کردیم، که به  نوعی همکاریهای،  بین ارتش ایران و حمایت آن،  از رژیم اسد را بیان میکند.
وزیر ”تیلرسون“ ، Tillerson  سیاست ایالات متحده آمریکا،  در قبال سوریه را مفصل توضیح داده است،  که شامل 5  پنج بخش میباشد.
 بخش سوم در رابطه با عقب کشاندن  نفوذ ایران، و تلاش برای جلوگیری از ایجاد هلال ایران، که به نوعی، هلال به سمتٍ مدیترانه است.اجازه دهید ، از شما دو سوال بپرسم.
 اولی  این است که آیا  هنوز یک بخش اصلی سیاست ما در سوریه ،عقب راندن ایران است؟
دوم اینکه،  مجموعه اقداماتی بعدی که ما  برای عقب راندن نفوذ ایرانیها در سوریه ،  به آن نیاز داریم  را چگونه میبینید؟
برایان هوک: بله، هنوز بخش مهمی از سیاست  ما در سوریه جلوگیری از حضور ایران است  که برای هدایت عملیاتش به آن نیاز دارد. و وزیر، هفته  گذشته ،انتصاب سفیر جیم جفری، که با مردم در  FDD غریبه نیست و عضو سابق سرویس خبری را ، اعلام کرد.
زاراته: یک دیپلمات بزرگ آمریکایی.
برایان هوک: دیپلماتٍ آمریکایی بزرگ. و به همین ترتیب جیم و من ، چهار یا پنج روز آنجا بودیم  و من فکر می کنم ، ما هر روزی که وی در آنجا بود با همدیگر ملاقات میکردیم .
...
برایان هوک : وزیر امور خارجه از من خواسته است که نماینده ویژه ایران باشم. وی از جیمز جفری خواسته است که نماینده ویژه در رابطه با مسائل سوریه باشد.  ما همچنین، ” جول ریبرن “،Joel Rayburn  ، را داریم که آنجا ، کار میکند.
 او در  NSC  (شواری امنیت ملی ) در حال کار بر روی  ایران و سوریه بود.
...
همانطور که گفتم سفیر جفری و من تقریباً هر روز، با هم ملاقات می کنیم و در مورد تحولات سوریه و ایران و همانطور که گفتم ، برای جلوگیری از  حضور ایران ( در سوریه )  ، که آنها برای هدایت عملیات  ، به عنوان بخشی از تلاش شان  برای لبنانیره کردن سوریه به آن نیاز دارند  ، صحبت میکنیم.و اینها جاه طلبی های (ایران ) است . ما  تعداد زیادی از نیروهای نظامی را در آنجا داریم تا از شکست دائمی داعش مطمئن شویم تا از دوباره ظاهر شدن آن، جلوگیری کنیم.  ایران مسلماً حضور عمیقی در آنجا دارد. این بر علیه منافع ما ،عمل می کند.  قطعاً بر علیه منافع متحد بزرگ ما ، اسرائیل ( نیز) عمل میکند.بنابراین من از (ارگانی که )  وزیر بوجود آورده  (استقبال میکنم)  .
 او یک ساختار بسیار خوبی برای موفقیت است، به نحوی که من  فکر می کنم ، همه ما بطور بسیار نزدیک با هم کار میکنیم.
زاراته: با توجه به تجربیات شما، آیا فکر میکنید ، حضور نظامی ارتش ایالات متحده،  اگر اهمیتی برای اهداف سیاسی ما در سوریه نداشته باشد، مهم است؟  من می دانم این یک سوال پیچیده و دشوار است، اما شما چه فکر می کنید؟
برایان هوک: خوب ما در آنجا تحت مسئولیت های AUMF
 (Authorization for Use of  Military Force Against Terrorists     ) ( قانوناختیارات برای استفاده از نیروی نظامی بر علیه تروریست ها)،  قرار داریم، و همانطور که گفتیم، ما در آنجا هستیم ، تا از شکست دائمی داعش مطمئن شویم تا از دوباره ظاهر شدن آن، جلوگیری کنیم.  بنابراین ما ...  سرمایه هایی را  بطور مشخص  در سوریه داریم ، و ما همچنان به گفتگو هایمان برای جلوگیری از  حضور ایران  (در سوریه ) که برای هدایت عملیاتش به آن نیاز دارد ، ادامه میدهیم.
زاراته: آیا شما شاهد تضعیفٍ اتحادٍ روسیه و ایران در رابطه با  سوریه هستید؟
 من می دانم بحث های زیادی در این  مورد بعد از ” هلسینکی“ وجود داشته  است ، چه این امکان وجود داشته باشد یا نه  ،( و یا )روس ها دارای اراده یا توانایی برای نفوذ در رفتارهای ایران در سوریه باشند ، یا نباشند.نظر شما در مورد ماهیتٍ این رابطه چیست؟
برایان هوک: خوب، ما دوست داریم که روسیه بتواند به تعهداتش عمل کند.  روسیه اغلب یک چیز می گوید ولی کار دیگری میکند.  بنابراین، در رابطه با سوریه این دولت (آمریکا) حضور نظامی روسیه در سوریه را به ارث برده است، و وقتی به موقعیت خودمان در سوریه نگاه میکنید آنها  بسیار چالش برانگیز هستند. ما  ارتش روسیه را در آنجا داریم. بنابراین، آنها اسد را نجات دادند ....
 بنابراین، ما کار کرده ایم، تلاش های ما بر روی مسیر سیاسی که توسط ”استیفن د میستورا“ Staffan De Mistura  رهبری می شود، متمرکز شده است.  ما با وی ملاقات کردیم و خیلی نزدیک با وی کار کردیم. سفیرجیمز جفری در ارتباط با او بوده است.  بنابراین، آنچه که ما در حال کار بر روی آن هستیم، بطور واقعی شتاب دادن به  یک راه حل دیپلماتیک است، در حالی که ما در حال کار روی این موضوع هستیم  سطح کافی از نیروها،  برای انجام اهداف امنیت ملی مان، ( در آنجا باقی میمانند)
( در همین شرایطی که وجود دارد) ، ما ”جیم جفری “و ، ”دیوید ساتروفیلد،David Satterfield ،  و دیگران را داریم که،  هر کاری که میتوانند انجام میدهند تا  پیشرفت سیاسی به سوی یک قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد را، تسریع کنند.
زاراته: فقط یک سؤال آخر درباره سوریه .  یک بحث جالب در مورد بازسازی وجود دارد . ...رژیم اسد واقعا خواسته است تا  به نوعی کنترل  ( بر روی )دولت را نشان دهد و نشان دهد که کشور میتواند  بازسازی شود.آیا  شما در مورد اینکه، این به چه معنی است ،فکر کرده اید ؟
بازسازی به چه معنی است، چه برای راه حل سیاسی که شما توضیح داده اید، و چه  حتی برای مسائل تحریمها؟ به عنوان مثال، تحریم های ما علیه رژیم اسد، تحریم های ما علیه ایرانیان، که هیچ کس شک ندارد که  شامل آن ( هم ) میشود.  آیا شما در مورد اینکه  بازسازی به چه معنی است  ،فکر کرده اید؟ آیا شما در مورد بازسازی یعنی برای مردم سوریه، پروسه سیاسی و تحریم ها فکر کرده اید؟
برایان هوک : خوب ، در رابطه با  سرزمین های تحت کنترل اسد، ما از کمک های بازسازی به مناطقی که (تحت کنترل )  اسد حمایت نمیکنیم ،...در ابتدا ، ما نیاز به یک راه حل سیاسی داریم.
ما قبل از رسیدن به یک راه حل سیاسی از کمکهای  بازسازی، پشتیبانی نمی کنیم.
( رژیم ایران و تنگه هرمز)
زاراته : اجازه دهید به یک مکان متفاوت، بخش متفاوتی از  جهان،  تنگه هرمز، برویم .
ایرانی ها تهدید به بستن آن کرده اند و خطوط دریا را تهدید کرده اند.
 وضعیتٍ ایالات متحده، وضعیتٍ نیروی دریایی، وضعیتٍ امنیتی با توجه به تهدیدات ایران چیست؟
برایان هوک: ایرانیان سال ها ست که تهدید به  بسته شدن تنگه هرمز کرده اند.
آخرین تهدید، روز گذشته بود که گفتند که آنها تنگه هرمز را، تحت کنترل هستند.
وزیر امور خارجه پومپئو یک بیانیه صادر کرد که در آن گفته است که آنها تنگه هرمز را تحت کنترل ندارند. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و ایالات متحده و شرکای آن مطمئن خواهند بود  که تنگه هرمز برای کشتی رانی تجاری باز بماند  و وضعیت فعلی و آینده آن به عنوان یک آبراه بین المللی حفظ میشود.
( پشتیبانی از گروه های تروریستی )
زاراته : ... آیا می توانید به طور مستقیم تر  به ماهیت و یا حمایت های ایران از گروه های مختلفٍ تروریستی صحبت کنید؟ به این دلیل که  ، فکر می کنم که اکثر ناظران که (موضوعات ) ایران را دنبال میکنند ، پشتیبانی ایرانیها  از حزب الله را  می دانند، (و یا ) ممکن است حمایت آنها از ...گروه های تروریستی مانند حماس را بدانند .اما همچنین حمایت ایران از طالبان، پشتیبانی ایران از القاعده ، وجود دارد، که به نظر می رسد غیرعقلانی باشد ، با توجه به اینکه این ها  مفروض است که دشمنان ایران باشند  و گروههای  سنی باشند. بنابراین آیا می توانید به نوع ماهیتٍ این نوع حمایتها  و چگونگی تاثیر گذاری  آن روی  سیاست ایالات متحده ، صحبت کنید؟
برایان هوک: پشتیبانی زیادٍ آن . پشتیبانی ایران از گروه های تروریستی ،کم گزارش شده است. و این یکی از چیزهایی است که وزیر پمپئو ، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور ، و همه ما در رابطه با آن تلاش میکنیم، و همانطور که در سخنرانی در مورد افغانستان اشاره کردم، این یکی از 12 ماده  است.ایران واقعا دستاوردهای زیادی در این منطقه خاکستری به دست آورده است، جایی که آنها گروههای نیابتی خود را  تامین مالی میکنند ، بسیج می کنند،و  جاه طلبی های آنها را تندتر میکنند تا هلال شیعه را شکل دهند. و برخی از درآمد ، درآمد زیادی آن ، برخی از آن سازمان اش (برای این اقدامات بکار گرفته میشود). و بنابراین ما می خواهیم ، آنها را از  پولی که برای تأمین مالی آنها استفاده می کنند، محروم کنیم.  من قبلاً آماری را به شما داده بودم.
 اما بعد از آن تا حد ممکن، می توانیم سازماندهی و بسیج این گروههای نیابتی شیعه را مختل کنیم.
اما آنها این کارها  را در افغانستان انجام می دهند.  این همان چیزی است که من گفتم، زمانی که ما به تمامیت تهدیدات ایران نگاه میکنیم، به معنای تمامیت آن است.  و این فقط به خاورمیانه محدود نمی شود، بلکه فراتر از آن است. من اخیراً با وزیر امور خارجه آرژانتین صحبت کردم.  حمله تروریستی در آنجا که (توسط)  ایران (انجام شد)  هنوز هم بدترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین است.
زاراته: در بوینس آیرس، بله
برایان هوک: در بوینس آیرس.
 بنابراین ، آنها  ایدئولوژی انقلابی خود را فقط به خاورمیانه محدود نمی کنند.  ما یک یا دو ماه پیش ، لیستی از همه اقداماتٍ ترور، تروریسم، بمب گذاری، و سایبری ، در همه مناطق جهان ،که  از سال 1979 ،توسط ایران و حزب الله هدایت شده است را ، منتشر کرده ایم.
و شما می توانید آن را در وب سایت وزارت امور خارجه ببینید.  و این واقعاً نفس گیر است و چقدر این  طول کشیده است.  و آنچه که ما را بسیار تشویق  میکند این است که دیگر...  از دست آن، خسته شده ایم، ما فکر می کنیم که مردم ایران (هم ) به طور فزاینده ای از آن منزجر خسته شده اند.
زاراته: اول از همه، از شما بخاطر اشاره به آرژانتین تشکر می کنم، زیرا  این خاطره  و کار بزرگٍ آلبرتو نیسمن در بالا بردن  پرچم قرمز در باره  فعالیت های ایرانیها  نه تنها در آرژانتین بلکه در منطقه را (زنده نگاه میدارد)  . نکته شما ، به خاطر حملات اخیر، به عنوان مثال در بلغارستان و طرحی که اخیرا خنثی شد  نیز اهمیت دارد.
برایان هوک: 2 ( طرح  تروریستی ) در بلغارستان وجود  داشته است ، ( در یک مورد) آنها ایرانیهایی بودند حمله کرده و 30 نفر در یک اتوبوس وجود داشت، فکر می کنم 29 نفر اسرائیلی و فقط راننده اتوبوس آرژانتینی بود ،کشته شدند. و آنها یک طرح دیگر را نیز خنثی کردند ، که شامل تحت مراقبت قرار دادنٍ  برخی از مکان های عبادت یهودیان بود.بنابراین، آنها فعال هستند.این قابل توجه است که در حالی که  ایران در تلاش است تا اروپا را در توافق هسته ای حفظ کند، در عین حال، این تاریخ وحشتناک از حملات تروریستی،هواپیماهای ربایی، ترور، بمب گذاری را به دست میآورند. این چیزی است که ما نباید فراموش کنیم.به دلیل این اتفاقاتی که در  20، 30، 35 سال پیش اتفاق افتاده است  ، ما باید یادٍ  همه کسانی که کشته شده اند را گرامی بداریم  و ما نمی توانیم  اجازه دهیم که این (وقایع ) ادامه پیدا کند.
( حملات سایبری رژیم ایران)
زاراته: شما ...به حملات سایبری اشاره کردید.
من می خواهم به فعالیت ایران در عرصه سایبری اشاره کنم ، زیرا افزایش یافته است.
 در واقع، در روزهای اخیر دیده ایم که  ، فیس بوک و توییتر اعلام کردند که صفحات و حساب های ایران ، توسط این شرکت ها کشف و غیرفعال شده است.  ایران درگیر  کاوش  در مورد زیرساخت های ایالات متحده میباشد. آنها قسمتی از حمله به” Saudi Aramco“ بودند که تعدادی از کامپیوترها  و سیستم های آنها را از بین برد ، همچنین ،حمله به ساندز کازینو Sands Casino و حمله های DDOS به بانک های غربی ، که همچنان ادامه دارد .رفتار سایبری ایران را چگونه ببینید و تاثیر آن در  (مسئولیت ) جدید خودتان  به عنوان رئیس گروه اقدامات عمل چگونه است؟
برایان هوک: بله، سایبری است .  ما ”راب استریر Rob Strayer “ را در وزارت امور خارجه داریم که وارد شده است  .  او برای رئیسکورکر“ Corker در کمیته روابط خارجی سنا کار می کرد، و ما در وزارت امور خارجه، وی را  برای هدایتٍ موضوع سایری مان ،استخدام کردیم.  و بنابراین، ما خیلی نزدیک با او و تیمش، کار می کنیم.
... به دلایلی که شما به تازگی ذکر کرده اید، به همان شیوه ای که آنها دروغ و اطلاعات گمراه کننده را  به مردم خود گسترش می دهند،عین همین را هم  در رابطه با  مردم سراسر جهان ،انجام می دهند. اخیرا نمونه آن  بود که آنها این حساب های جعلی فیس بوک را تولید کردند که برای مدت زمان طولانی برای گسترش ، اخبار جعلی استفاده می شد.  بنابراین، ما در حال تلاش برای دستیابی به، همهٍ انواع رفتارهای سایبری اینترنتی ایرانیها  هستیم.  و این کار بزرگی است؛ این کاملا قابل توجه است.  بنابراین، این یک بخش واقعی از استراتژی جدید ما برای رسیدگی به تمام  محدودهٍ تهدیداتٍ ایران است.
زاراته: آیا تا به حال شگفت زده شده ای؟  منظورم این است که فقط با توجه به گستردگی ( این موارد) ،و نقش دیپلماتیک شما در طول سالها، آیا شما تعجب نکرده اید که چرا  کشورهای دیگر در رابطه با  رفتار ایرانیها، فعالتر و کارآمدتر نبوده اند ؟   منظورم این است که، این سوال از  روس ها است، که آیا مطمئن هستید که می خواهید در طولانی مدت با ایرانیان بمانید؟
برایان هوک: بله
زاراته: سوال از چینی ها این است که آیا شما، در موردٍ خطرات و چالش های سیستمیکی که ایران نه تنها برای ایالات متحده، بلکه برای سایر نقاط جهان در حوزه سایبری ایجاد میکند  ، راحت هستید؟ با اروپا، به وضوح با تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم، آیا شما تا به حال به  نوعی، شوکه شده اید که هیچ رسوایی و خفت و عقب کشی دیگری در مقابل ایران نبوده است و آیا  فکر می کنید ما ماهیتٍ درک مان از  ایران را به نوعی، نرمال کرده ایم؟
برایان هوک: من فکر می کنم زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته ای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2005 گزارش داد، زمانی بود که من فکر می کردم که ما پیشرفتهای زیادی در ایزوله کردن و فشار روی رژیم داشته ایم که رفتار خودش را تغییر دهد. بنابراین، ما این معماری بسیار موثر تحریم ها را که، در سال 2006 آغاز شده و تا زمانٍ معامله هسته ای ایران ادامه داشت را ، انجام دادیم و (از طرف دیگر)  شروع به  تحمل بسیاری از رفتارهای بد آنها کردیم  تا با آنها به توافق برسیم و آنرا ادامه دهیم. ما تلاش می کنیم (جامعه بین المللی )  را به موقعیتٍ قبل از توافق هسته ای ایران ببریم ، یعنی دوره ای بین سالهای  2006 تا 2013 ، 2014، زمانی که یک توافق جهانی در مورد ماهیتٍ این تهدیدٍ وسیع که ایران ارائه می داد، وجود داشته است.   و ما در حال انجام این کار هستیم .  وزیر امور خارجه از طریق رهبری خود این کار را انجام می دهد، او زمان زیادی را به استراتژی جدید ایران، اختصاص داده است، همانطور که بسیاری از همکاران ما در این تلاش”میان  سازمان ها “ ، مانند وزیر خزانه داری  ”منوچین“، رئیس سازمان سیا، سفیر بولتون ، و من در شورای امنیت سازمان ملل، برای او کار کردند.
ما واقعاً یک رویکرد تمام عیار دولت را در رابطه با این موضوع داریم و ما داخل این موضوع  هستیم، ما عمیقاً روی  استراتژی جدیدمان سرمایه گذاری می کنیم؛ و عمیقاً به آن متعهد هستیم.
ما به استراتژی جدید خودمان افتخار می کنیم؛ زیرا ما واقعا می خواهیم مردم را در مورد ماهیت این رژیم وحشی، آگاه کنیم.
 ما می خواهیم از مردم ایران حمایت کنیم و فکر می کنیم که ما در مسیر درست قرار داریم.
زاراته: اجازه بدهید که  فقط دو سؤال دیگر بپرسم؛ یک سخت ، و یکی آسان تر است.
در اینجا آخر کار چه میشود؟ ... نتیجه این  استراتژی چیست؟ مخالفین  می گویند نگاه کنید، این یک دولت است که واقعا فقط می خواهد به جنگ برود، آنها می خواهند با ایران مقابله کنند یا درگیر یک  نوع سیاستٍ ماهرانه  یا غیر ماهرانه تغییر رژیم ، شوند . شما چیزی را تماماً متفاوت توضیح داده اید.  اما در  ته خط  دولت ایالات متحده در رابطه با ایران یا حداقل، رفتار ایران در ته خط دنبال چیست؟
برایان هوک: وضعیت نهایی این است که ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند.
 به نظر می رسد ساده است، اما چیزی که ما فقط خواهان آن هستیم، نرمال شدن رفتار آن است.
...
بنابراین ما تلاش می کنیم رفتار ایران را با این 12 ماده  تغییر دهیم ، و آن ماده ها  را می توان به سه دسته تقسیم کرد.  این ماده ها در رابطه با  برنامه هسته ای و موشکی آنهاست، در رابطه با  حمایت از تروریسم است و سوم ، بازداشت خودسرانه خارجی ها، به ویژه شهروندان آمریکایی است.
ما در دولت اوباما کار کردیم ، پنج آمریکایی (گروگان بودند )  که آزاد شدند و سپس ایرانی ها پنج نفر دیگر را (گروگان ) گرفتند. این بازی است که آنها میکنند. به آنها نمیشود در این نوع موارد، اعتماد کرد .
  بنابراین، ما می خواهیم آنها شروع به تغییر رفتار خود در باره برنامه هسته ای و موشکی، و حمایت از تروریسم بکنند.
آیا این منطقی نیست که از ایران بخواهید که جاه طلبی در رابطه با  برنامه هسته ای و موشکی برای نابودی اسرائیل و ایالات متحده، نداشته باشد؟ آیا این غیر منطقی نیست که از آنها بخواهید که تمام این شبه نظامیان شیعه ، که بحران های فراوانی در خاورمیانه ایجاد کرده اند  را متوقف کند که  پیامدهای آن بحران پناهندگان در اروپا است؟ آیا این غیر منطقی نیست که از آنها بخواهید که بازداشت خودسرانه شهروندان آمریکایی را متوقف کنند؟ و این چیزهایی است که ما میخواهیم  از آنها بپرسیم.
من امیدوارم ،همانطور که ما روی زمان در  دیپلماسی سرمایه گذاری می کنیم  ،میخواهیم شاهد آن باشیم که  کشورهای دیگر هم  سهیم  نگرانی های ما در مورد تمامی رفتار آنها باشند. و اکنون ما در حال تلاش برای ایجاد یک معماری امنیتی جدید هستیم که می توانیم حمایت جهان را برای آن بدست آوریم و واقعاً، در پایان کار ،  سوال شما در مورد یک خاور میانه صلح آمیز و پایدار تر میباشد. و هنگامی که شما به  تمام کانونهای درگیری  مختلف  در خاورمیانه نگاه می کنید، همیشه ،تقریباً همیشه، ته خط مستقیم به تهران میرسید.  و این که آیا این تامین مالی  یا سازماندهانه است یا هر چیز دیگری ، شما همیشه می توانید آن را به ایران متصل کنید.
 بنابراین، این چیزی است که ما در دیپلماسی روی آن  تمرکز داریم  و ما بسیار خوشحالیم که آن را در یک رابطهٍ معاهده ای   و روابط کاملا جدید با ایران به پایان برسانیم، ، یک  راه طولانی برای رسیدن به آن وجود دارد.
زاراته: بگذارید این سؤال را بپرسم زیرا از شما سوال نکردم  اما مهم است.
آیا شما در مورد مناقشه بالقوه ، درگیری بیشتر، درگیری های گسترده تر بین ایران و کشورهای سنی عربی نگرانی دارید... ؟  آیا شما  با توجه به فعالیت و حضور ایران در جولان  و در سوریه ، در مورد یک درگیری با اسرائیل نگران هستید؟
برایان هوک : زمانی که رئیس جمهور ترامپ اولین سفر خود را به خارج از کشور انجام داد ، فکر می کنم  وی بیش از 55 کشورهای عربی مسلمان را  سازمان داد. و ما برای اجلاس سران ریاض به ریاض رفتیم که یک  اجلاس تاریخی بود. در آن زمان، رئیس جمهور درباره اتحاد جهان عرب و مسلمان ودر مورد تهدیدات مشترکی که ما با آن از جانب ایران  مواجه هستیم ،صحبت کرد. و آنچه که در کار با کشورهای  عرب مسلمان یافتم، این است که  بسیاری از کشورها که در آن حضور داشتند، در  ارزیابی تهدید ما، سهیم بودند.
 و من متوجه می شوم که ما درحال کار  روی یک موضوع شگفت آور  هستیم. ...
بنابراین ما روی زمان بطور دیپلماتیک ،سرمایه گذاری کردیم، وزیر امور خارجه سفر به منطقه را ترتیب داد ، رییس جمهور، معاون رییس جمهور، و همه اعضای کابینه زمان زیادی را صرف همکاری با شرکای ما در منطقه کردند تا بتوانیم (آنها را در اطلاعات  ، کمک به سازماندهی ابتکارات دیپلماتیک جدید، برای عقب راندن هژمونی جاه طلبانه  ایران شریک کنیم .
بنابراین من احساس می کنم که یک روح صمیمیت بین نیروهای ایالات متحده و ملل عرب مسلمان وجود دارد تا پیشرفت بیشتری را ایجاد کند.
 رئیس جمهور بسیار خواسته است تا صلاحیت ها و قابلیت های بسیاری از شرکای ما در منطقه پیشرفت کند تا آنها بتوانند  جاه طلبی های ایران را عقب برانند  .

 بنابراین، شما شاهد بسیاری از توافق نامه هایی بودید  که در طول نشست ریاض امضا کردیم، که برای رسیدن به این هدف، طراحی شده بود و ما قصد داریم تا روی آن کار کنیم.


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange 

No comments:

Post a Comment