Friday, August 10, 2018

سایت عفو بین الملل -بیانیه عمومی-کلیه کسانی که به خاطر شرکت مسالمت آمیز در تظاهرات بازداشت شده اند را آزاد و در مورد کشته شدن یک تظاهرکننده تحقیق کنید
سایت عفو بین الملل -بیانیه عمومی-کلیه کسانی که به خاطر شرکت مسالمت آمیز در تظاهرات بازداشت شده اند را آزاد و در مورد کشته شدن یک تظاهرکننده تحقیق کنید
 سایت عفو بین الملل ۱۸/۵/۹۷ : « در واکنش به موج بازداشتهای گسترده اخیر در طی تظاهرات هفته گذشته در نقاط مختلف ایران، عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواست که تمام کسانی را که تنها به خاطر شرکت مسالمت آمیز در تظاهرات بازداشت شده اند، آزاد کرده و در خصوص کشته شدن یک تظاهرکننده در کرج در تاریخ مرداد فورا تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه انجام دهند. عفو بین الملل همچنین خواهان آن است که مقامات ایرانی از بازداشت شدگان در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محافظت و وضعیت و محل نگهداری دهها تن از بازداشتیها را فورا برای خانواده هایشان که در بیخبری نگاه داشته شده اند، مشخص کنند .نادر افشاری، مدافع حقوق بشر، از جمله بازداشت شدگانی است که در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد. مقامات در مورد محل نگهداری او از زمان دستگیری توسط ماموران وزارت اطلاعات در مرداد پنهانکاری کرده اند و پس از پیگریهای مکرر، یک قاضی به مادرش گفته است که نادر افشاری به یک بازداشتگاه مخفی منتقل شده است. تظاهرات اعتراضی در نقاط مختلف ایران از هفته گذشته شدت گرفته است. این موج جدید از اعتراضات از مرداد ماه در شهر اصفهان آغاز شد و به سرعت به سایر شهرهای کشور از جمله کرج، تهران ،رشت، مشهد، اراک، اهواز، کرمانشاه، شیراز و کازرون گسترش یافت .هزاران نفر از مردم به خیابانها آمده اند تا نارضایتی خود را نسبت به مشکلات اقتصادی که در پی تورم و کاهش ارزش ریال افزایش یافته است، نشان دهند. در عین حال، دهها فیلم در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است که نشان میدهد معترضان شعارهای اعتراضی علیه استبداد سیاسی و حکومت و به ویژه علیه رهبر سر داده اند. .. ».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد.

No comments:

Post a Comment