Thursday, August 9, 2018

درگیری جوانان اهوازی با مأموران سرکوبگر رژیم در ورزشگاه الغدیر اهواز + فیلم

درگیری جوانان اهوازی با مأموران سرکوبگر رژیم در ورزشگاه الغدیر اهواز + فیلم

عصر روز پنجشنبه ۱۸مرداد۹۷ در جریان مسابقه فوتبال بین تیم های پرسپولیس و استقلال خوزستان در استادیوم الغدیر اهواز جوانان حاضر در ورزشگاه با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند.
جوانان اهوازی در این درگیری عده‌یی از مأموران سرکوبگر انتظامی را گو شمالی دادند. همچنین شماری از جوانان دلیر نیز در درگیری با مأموران سرکوبگر مجروح شدند که به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت بعضی از مجروحان وخیم است.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد.

No comments:

Post a Comment