Thursday, September 20, 2018

دو رویکرد قیام عاشورای حسینی و دو اسلام متضاد: گفتگو با محمود ائمی۲۵ شهریور ۹۷

د

دو رویکرد قیام عاشورای حسینی و دو اسلام متضاد: گفتگو با محمود ائمی۲۵ شهریور ۹۷


ودو رویکرد قیام عاشوری حسینی را در تاریخ مواجه هستیم،  این دو رویکرد همواره در تاریخ فراز و نشیبهایی داشته است؛ اما سئوالی که این روزها مطرح است اینکه  چرا با رویکرد متفاوت به مخالفت با عاشورا در فضای مجازی دامن زده میشود؟ آیا باید باور کنیم این یک رویکرد خودبخودی بدلیل نزدیک به ۴۰ سال دیکتاتوری مذهبی است ؟ یا نه محافلی  با اهداف مشخص سیاسی به این مخالفت دامن میزنند .از طرف دیگر قرن ها از این واقعه میگذرد همچنان مردم از آن یاد میکنند .درهمین رابطه آقای محمود ائمی طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی به این موضوع پرداخته و به سئوالات پاسخ میدهد .
محمود ائمی: اگر که ما به فلسفه عاشورا و فلسفه قیام امام حسین نگاه بیندازیم این ضدیت‌ها و این مخالفتها از جانب رژیم یا از طرف افراد دیگر آگاهانه یا نا آگاهانه کاملاً مشخص است . از آنجا که قیام عاشورا یک استطوره سازی نیست و یک واقعیتی هست که بر اساس احساسات عمیق انسانی شکل گرفته احساسات عمیقی که باعث شده یک تابلو بسیار بسیار زیبا و دقیق و بی‌خدشه از خصوصیات ناب انسانی در آن ترسیم شده باشد و امواج آن بر هر کسی بر هر انسان آزده‌ائی که بتابد بدون تردید آنرا تحت تأثیر خودش قرار میدهد و قلب اورا فتح میکند بنابراین اصلاً باب میل نظامهای دیکتاتوری بخصوص نظام دیکتاتوری آخوندی نیست .
سالهای سال همه دیکتاتورها از زمان بعد از امام حسین از یزید و بقیه خلفا بگیرید تا همین نقطه تمام تلاششان این بوده که پیام قیام عاشورا را نابود کنند و از آنجا که نتوانستند نابود کنند پس درصدد تخریب و مسخ آن و دگرگون کردن آن برآمدند، این کاری هست که  ما شاهدیم، هم در زمان شاه وهم در زمان آخوندها انجام گرفته،  در حالیکه امام حسین آن قیامی که بنیانگذاری و پایه گذاری کرد و ادامه داد خودش میگوید هر زنده‌ایی بلاخره این مسیر را خواهد رفت.
در قیام عاشورا امام حسین روی دو عنصر اصیل انسانی انگشت گذاشته،  آگاهی و اختیار انسان که می‌تواند موانع و سدهای مسیر رشد و تکامل را کنار بزند و مسیر بهروزی و پیروزی خلق‌ها را باز کند ، به این دلیل شما با هر نگاه و بینشی که به قیام عاشورا به فروغ جاودان آزادی نظر کنید ،  در آن انتخاب انسانهای آگاه آزاد و فداکار از خود گذشته ایی را خواهید دید برای آرمان شان و پیروزی آرمانشان حاضر هستند هر بهایی را بپردازند،  این یک عمل خودکشی نبوده این یک عمل حسینی و فدایی بوده برای باز کردن مسیری که بسته شده بود به این دلیل برادر مسعود همیشه امام حسین را بعنوان پیامبر جاودان آزادی نام میبرد آزادی خجسته آزادی همانی که پیامبران هم بخاطر همین مبعوث شدند مگر جز این هست که پیامبران آمدند غل و زنجیر و بندهای اجبار را  از دست و پای توده‌های مردم باز کنند؟
چرا نباید رژیم این ایدیولوژی و آرمان را دست به تخریبش نزند، چون رژیم در نقطه مقابل امام حسین در نقطه مقابل فرهنگ امام حسین که روی آزادی و اختیار وآگاهی انسان تکیه میکند از ا بتدا تا انتها بر روی اجبار سرکوب  و به برده کشیدن طراحی و برنامه ریزی میکند.
روز تا شب نگاه کنید این رژیم دنبال این است بندها و زنجیر عبودیت و بندگی و اسارت را بدست و پای مردم ایران ازشیوه های  مختلف از طریق فشارهای مستمر اقتصادی از طریق محدود کردن زندگی و ارزاق و شغل و کار مردم ، از طریق فشار آوردن به دست فروشها ، کولبرانی که ناچار هستند برای قوت لایموت خودشان تلاش و کوشش کنند،  اما آنها را می‌خواهد به اسارت و بندگی بکشاند،  حتی رژیم آزادی کار دست فروشان و طبقات محروم را هم از آنها دریغ میدارد،  پس بنابراین طبیعی است که باید تخریب کند.
البته این تخریب بزرگترین خیانت به امام حسین هم هست چرا که در عکس العمل اینکارهای رژیم آخوندی برخی فهمیده با نفهمیده؛ آگاهانه یا نا آگاهانه؛ از موضع روشنفکری یا هر مورد دیگر یا با هر باندرول و با هر چسبی تلاش میکنند این مسیر و این راه که همواره مشعلی بوده فراروی مبارزات مردم این مشعل را خاموش و یا کدر بکنند اما هیهات این جای خودش را در تاریخ باز کرده و از این به  بعد هم باز خواهد کرد،  اگر در این ۱۴۰۰ سال همه دیکتاتورها  توانستند نور امام حسین را خاموش کنند ، آخوندهای دین فروش هم موفق خواهند شد

کلیپ کنفرانسمطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment