Saturday, September 22, 2018

مهر ماه آمد - دخترم برو به مدرسهمهر ماه آمد دخترم برو به مدرسه


«ماه مهر آمده!
دخترم برو به مدرسه
کیف و دفترت کجاست
کودکم برو سر کلاس درس
جعبه‌ی مداد رنگی‌ات چه شد
علم از آن توست
زندگی در انتظار نوبهار توست
ذهن پر توان تو
جهان تو
جهان پیشرفت و رویش است
مهر، ماه خیزش است و جنبش است
دخترم کجاست کیف و دفترت 
بعد از این دگر جهان  جهان توست
مدرسه 
اگر زمان زمان جهل و اختناق شد
دست تو به روی تخته‌ی کلاس درس 
با مداد سرخ می نویسد: این زمان زمان شورش است
دخترم 
کودکم
نوجوان من
امید ما 
شادی و شکفتن توان توست
چتر مهربانی تمام ما همه
آسمان توست

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment