Sunday, September 23, 2018

بازگشایی مدارس و گسترش فعالیت کانونهای شورشی در ایران به‌مناسبت اول مهر
بازگشایی مدارس و گسترش فعالیت کانونهای شورشی در ایران به‌مناسبت اول مهر

موج جدید فعالیت کانونهای شورشی به‌مناسبت اول مهر و بازگشایی مدارس در شهرهای مختلف گسترش یافت.
خانم مریم رجوی در پیامی به‌مناسبت سال تحصیلی گذشته از جمله گفته بودند:
در حاکمیت استبداد وحشی آخوندها، که استعداد نسل جوان ایران و کارآمدی و مسئولیت‌پذیری آموزگاران و استادان را با اختناق و تبعیض به‌بند کشیده، درس اول، درس آزادی است.
خوشا نسل جوان و نوجوی ایران و خوشا آموزگاران شریف این میهن که کم‌ترین سازش و همراهی با استبداد مذهبی ندارند و ادامه رژیمی را که دشمن دانش و آزادی است، نمی‌خواهند. به‌ این دلیل است که رژیم ولایت فقیه دانشگاهها و مدارس را به‌بند کشیده و این همه مانع و محدویت برای آنها برقرار کرده‌ است.
مریم رجوی رو به معلمان و استادان گفت: درس جستجو و نوخواهی، درس ماهی سیاه کوچولو و حرکت برخلاف جریان آب و تن ندادن به‌زور و دروغ و تبعیض حاکم. و به فرزندان ایران بیاموزید که برای آزادی باید خطر کرد و قیمت داد و خرافه بسوز و بساز و بی‌هزینگی را نباید باور کرد. و باشد که این فصل را که بهار دانایی توصیف کرده‌اید، به‌بهار آزادی برسانید
دانشجویان، دانش‌آموزان و دانشگاهیان با آگاهی از بحرانهای درونی و بیرونی که رژیم را محاصره کرده، دوران تازه‌یی از جنبش و کوشش مبارزاتی علیه این رژیم را آغاز می‌کنند
بر شماست که با تشدید اعتراض و مقاومت خود رژیم پوسیده را به‌محاصره درآورید. رمز مقاومت چنان‌که مسعود گفته است، در مرزبندی قاطع و بدون سازش با ولایت فقیه است. با هرکس که با این رژیم در سازش است، قاطعانه مرزبندی کنید.
بر شماست که با استفاده خلاقانه از محیط زندگی و تحصیل خود در راستای برپایی هزار اشرف، به‌ تشکیل کانونهای شورش و مقاومت دست بزنید
در محیط درس و زندگی مقاومت علیه فرهنگ و مناسبات ارتجاعی حاکم را برانگیزید.
نابرابری و ستم به‌ویژه علیه زنان را تحمل نکنید.
 
نصب تراکت و فراخوانهای مریم رجوی در تهران و آمل
اعضای کانونهای شورشی تهران با نصب پوستر‌هایی حاوی تصاویر و جملاتی از مریم رجوی، آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس را گرامی داشتند. جملات «دانشجویان و دانش‌آموزان، برای برپایی ایران آزاد و سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید – دانشجویان و دانش‌آموزان دلیر و استادان و معلمان شریف خواهان نفی ولایت فقیه هستند که دشمن دانش و آزادی است – دانشجویان و دانش‌آموزان، برای برپایی ایران آزاد و سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزیم – دانشجویان و دانش‌آموزان، مدرسه و دانشگاه را به کانون اعتراض و شورش تبدیل کنید» بر پوسترها بچشم می‌خورد. بازگشایی مدارس کانون گسترش آگاهی و علم و ظرف مناسبی برای اعتراض و گسترش کانونهای شورشی خواهد بود.
در آمل نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی با نصب پوسترهایی شامل تصاویر مریم رجوی و جملات « در پنج مهر سال ۶۰، دانش‌آموزان با قیام شجاعانه خود در قلب تهران، شعار مرگ بر خمینی را به میان مردم بردند – هر دانشگاه و مدرسه، کانون شورش علیه دیکتاتوری و مبارزه برای آزادی است»، سال تحصیلی جدید را گرامی داشتند.

نصب تراکت مرگ بر خامنه‌ای، زنده باد آزادی در تهران
اعضای کانون شورشی ۷۷۷تهران با نصب تراکتهای «مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی – درس اول قیام برای آزادی – خامنه‌ای حیا کن، سلطنت رو رهاکن – دانش‌آموز، دانشجو بپاخیز – شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده» در ورودی تعدادی از مدارس دخترانه تهران و برخی اماکن عمومی دیگر نظیر پل عابر پیاده، آغاز سال تحصیلی را گرامی‌داشتند.
اعضای کانون شورشی ۲۶۷تهران نیز با در دست گرفتن تصاویر شهدا و تراکت « ما مدرسه و دانشگاه با به کانون اعتراض و شورش علیه رژیم ولایت فقیه تبدیل می‌کنیم» متعهد شدند که آتش قیام و خیزش را فروزانتر کنند.
اعضای کانون شورشی دیگری نیز در تهران با نصب تراکت «دانش آموز، دانشجو، بپاخیز – درس اول قیام برای آزادی – شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده» این سرآغاز میمون را گرامی داشته و برای سرنگونی این رژیم پلید عزم جزم کردند.

پخش تراکت و دیوارنویسی در اصفهان، بروجرد، اردبیل، مشهد، تهران و کرج
در اصفهان نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی اقدام به نصب تراکت «دانش آموز دانشجو، بپاخیز – درس اول: قیام برای آزادی» به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی کردند.
اعضای کانون شورشی بروجرد نیز به‌مناسبت بازگشایی مدارس اقدام به نصب تراکت کردند.
در اردبیل نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر اقدام به کلیشه نویسی شعارهای «شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – هر دانشگاه و مدرسه یک کانون شورش علیه دیکتاتوری» در اماکن مختلف کردند.
اعضای کانون شورشی ۷۳۳مشهد نیز تراکت «دیکتاتور مرگت فرا رسیده – درود بر رجوی» را در کنار اتوبان بر دست بلند کردند.
اعضای کانونهای شورشی این شهر همچنین اقدام به دیوارنویسی شعار «درس اول قیام برای آزادی» کردند.
در تهران نیز اعضای کانونهای شورشی این شهر اقدام به دیوارنویسی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی – هزار اشرف میسازیم» در اماکن مختلف کردند.
اعضای کانونهای شورشی کرج نیز با دیوارنویسی شعار «کانونهای شورشی در مدارس برپا می‌کنیم»

گزارشات جدیدی از فعالیت کانونهای شورشی به‌مناسبت عاشورای حسینی
یکی از اعضای کانونهای شورشی مشهد ضمن پخش نوحه‌ های مجاهدین فیلمی از دیوارنویسی شعار «خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله» را ارسال کردند. این دیوارنویسی کنار ساختمان حوزه علمیه در خیابان حسابی مشهد انجام شد.
در گیلان نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی اقدام به دیوار نویس «سلام بر حسن لعنت بر خمینی و خامنه‌ای – محرم ماه خون است، خامنه‌ای سرنگون است» کردند.
اعضای یکی از کانونهای شورشی نیز اقدام به دیوارنویسی شعار «مرگ بر یزید زمان خامنه‌ای» کردند


بیشتر بخوانید:


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment