Monday, October 1, 2018

صادرات ایران به عراق نصف شدصادرات ایران  به عراق نصف شد

خبرگزاری ایسنا(رژیم) ۸/۷/۹۷ : « دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از نصف شدن صادرات ایران به عراق درپی اجرای پیمان سپاری ارزی و اعتصاب کامیون داران در هفته گذشته خبر داد.حمید حسینی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش صادرات در هفته گذشته گفت: دولت همه صادرکنندگان را مشمول طرح پیمان سپاری ارزی کرده که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، اما چون عراق هیچ مکانیزمی برای برگرداندن ارز ندارد خیلی از صادرکنندگان صادرات خود را به این کشور متوقف کرده اند.وی افزود: هم زمان کامیون دارها نیز در بعضی مناطق کشور اعتصاب کردند که این دو عامل در کنار هم باعث شده میزان صادرات به عراق در روزهای پایانی هفته اول مهرماه، حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند...».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChangeصور

No comments:

Post a Comment