Tuesday, October 30, 2018

استرالیا ـ اعتراض پیتر خلیل نماینده پارلمان استرالیا به اعدام سه زندانی کرد ایرانی توسط رژیم ایران
استرالیا ـ اعتراض پیتر خلیل نماینده پارلمان استرالیا به اعدام سه زندانی کرد ایرانی توسط رژیم ایران

توییتر ۷/۸/۹۷ : «  در رابطه با سه ایرانی کرد رامین حسین پناهی زانیار مرادی و لقمان مرادی که ماه گذشته در زندان رجایی شهر ایران اعدام شدند. دولت ایران زانیارو لقمان را به اتهام قتل پسر امام جمعه دستگیر کرد در دسامبر ۲۰۱۰ زانیار و لقمان متعاقباً در برابر یک دادگاه انقلاب اسلامی در تهران قرار گرفتند و در محاکمه ای که تنها ۲۰ دقیقه بطول انجامید به اعدام محکوم شدند. دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت درخلال محاکمه هردو اتهامات را در دادگاه رد کردند و گفتند آنهابه جرم، تحت شکنجه بعد از دستگیری اعتراف کرده اند .

مورد رامین حسین پناهی نیز توسط ملل متحد محکوم شد این پرونده فقط یک ساعت بطول انجامید . پناهی در ژوئن گذشته به اتهام عضویت در یک گروه ملی گرای کردی بنام کومله دستگیر شد. گزارشاتی بود که پناهی قبل از این که محاکمه شود بشدت متحمل نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و محرومیت از دسترسی به خدمات مناسب پزشکی شده است.باوجود رسمیت مجازات اعدام، فقدان پروسدورهای قانونی حاکی از‌آن است که مرگ این سه نفر را تنها می توان اعدام خودسرانه توصیف کرد. ..من از دولت استرالیا می خواهم که این موضوع را بادولت ایران درمیان گذاشته و به آنها فشار آورد تا که تضمین کند تمامی مردم ایران از حق داشتن محاکماتی عادلانه آنچنان که در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی آمده است، برخوردار باشند».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment