Monday, November 26, 2018

مروری بر رسانه‌های حکومتی – دوشنبه ۵آذر ۹۷


مروری بر رسانه‌های حکومتی – دوشنبه ۵آذر ۹۷عنوانهای مهم صفحات اول روزنامه‌های حکومتی در روز دوشنبه ۵آذر به دود و دمهای خامنه‌ای و روحانی در نمایشی تحت عنوان کنفرانس وحدت اسلامی اختصاص دارد. در کنار این عنوانها مطالب مربوط به جنگهای باندی حول FATF و بسته اروپا، پولشویی، و وضعیت اقتصادی رژیم دیده می‌شود. روزنامه‌های حکومتی به جز یکی دو مورد از زلزله در غرب کشور خبری نداده‌اند و آنها که خبر داده‌اند به کلی‌گوییها در مورد شدت زلزله و دامنه لرزش آن بسنده کرده و از خسارات مالی و جانی و مشکلات مردم و ابعاد فاجعه چیزی ننوشته‌اند.

انعکاس نمایش حکومتی موسوم به کنفرانس وحدت در روزنامه‌های امروز رژیم:
رسالت از باند مؤتلفه به‌نقل از مکارم شیرازی نوشته است« تا ریشه‌ اختلاف سوزانده نشود شعار وحدت به جایی نمی‌رسد».
روزنامه جمهوری از باند روحانی نوشته است« این‌که با هزینه کردن وقت و پول و امکانات، کنفرانس وحدت برگزار و به سخنرانی‌های تکراری و شعارهای بی‌پشتوانه اکتفا کنیم، مشکلی از کشور و جهان اسلام حل نمی‌شود».
روزنامهٔ جهان صنعت همسو با باند روحانی هم «دو فرضیه » در مورد سخنان روحانی در مورد رابطه با عربستان و کشورهای عربی مطرح کرده و در مورد فرضیه اول نوشته است«اول این‌که اگر او از پیامد‌های چنین پیشنهادی آگاه است، پس نباید مقامات ریاض آن را با توجه به روابط پرتنش ریاض- تهران جدی بگیرند، چرا که مقامات ریاض در قبال این نوع از پیشنهادات آن هم از سوی بازیگری که بیشترین تضاد‌های سیاسی و امنیتی با آن را دارند حساسیت نشان می‌دهند و شاید آن را به منزله تهدید و آغازی برای مداخله در فراگرد مناسبات سیاسی خود بدانند». این روزنامه در مورد فرضیه دوم در حرفهای روحانی افزوده است« در فرضیه دیگر، بحث قابلیت توان مهندسی تهران و مشخصاً دولت روحانی در حل مشکلات پایتخت‌های همسایه به میان می‌آید. در این ارتباط به‌نظر می‌رسد که پیشنهاد روحانی بیشتر به شوخی شبیه است تا بیان واقعیات. برای دولتی که خود درگیر مشکلات فزاینده اقتصادی است که به‌نظر می‌رسد در حل آنها گیر کرده است این‌گونه پیشنهادات اگر ‌چه شاید حرکتی فرار به جلو به‌نظر برسد، اما با واقعیات فرسنگ‌ها فاصله دارد».
روزنامهٔ ‌ وطن امروز از باند خامنه‌ای هم در مورد اظهارات روحانی در نمایش حکومتی کنفرانس وحدت نوشت« حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران نیز با اشاره به ماجرای «گاو شیرده»، کنایه‌های سنگینی علیه آل‌سعود مطرح کرد؛ کنایه‌هایی که در ظاهر واقعیت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و آل‌سعود را نشان می‌دهد، هر چند در عمل هنوز نشانه‌ای از این کنایه‌ها در رویکردهای دیپلماتیک دولت روحانی نسبت به آل‌سعود مشاهده نمی‌شود». این روزنامه افزوده است« اظهارات تند و تیز حسن روحانی علیه عربستان که در ۳-۲سال گذشته نسبت به قبل متفاوت شده است، در شرایطی رخ می‌دهد که به اعتقاد ناظران و کارشناسان مسائل منطقه، رویکرد دولت وی در مواجهه با عربستان از گفتار فراتر نرفته و در عمل منفعلانه بوده است».

هشدار به وضعیت انفجاری جامعه در روزنامه‌های هر دو باند حاکم دیده می‌شود.
از جمله آرمان با عنوان « هشدار! انفجار اجتماعی» نوشته است «گرانی‌ها جامعه ایران را آسیب‌پذیر کرده است. این در حالی است که بسیاری از جامعه شناسان نسبت به پیامدهای وضعیت نامناسب معیشتی مردم و واکنش احتمالی آنها هشدار داده‌اند. نکته مهم در این زمینه این است که تحلیل‌های امروز درباره شرایط جامعه بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و کمتر از منظر جامعه شناختی و پیامدهایی که فشارهای اقتصادی به مردم وارد می‌شود صحبت شده است».

سایر بحرانهای داخلی و خارجی رژیم در عنوانهای مختلف صفحات اول دیده می‌شوند:
ابرار:‌ دبیرکل اتحادیه عرب: ایران در سیاست‌های خود بازنگری کند
ابرار: تأکید اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آسیای میانه بر اهمیت حفظ برجام
بهار: کارگران و بازنشستگان چه می خواهند
جهان صنعت: بنگاههای اقتصادی کشور در مرز ورشکستگی
جهان صنعت: سیاست ارزی دولت وارد فاز تازه‌یی می‌شود؛ کنترل مصنوعی بازار


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment