Monday, November 26, 2018

گفتگو با لیلا جزایری: روز مبارزه با خشونت علیه زنان و نقش زنان در مقاومتگفتگو با لیلا جزایری: روز مبارزه با خشونت علیه زنان و نقش زنان در مقاومت 

۲۵نوامبر، روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است . درجامعه ایران اولین قشری که مورد ظلم و ستم، و توحش اندیشه عقب‌ماندهٍ خمینی قرار گرفت، زنان آزاده ایران بودند، اما نباید فراموش کرد که در مقاومت سازمان‌یافته این خلق و میهن همین زنان آزاده هستندکه پرچم نبرد، با این پلیدترین رژیم زمانه را بدست گرفته‌ و پرچم آزادی  میهن را برافراشتند.سئوالاتی دراین زمینه مطرح است که خانم لیلا جزایری، مسئول جامعه زنان ایرانی در انگلستان، و فعال حقوق بشر طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی  به آن پرداخته وجواب میدهد.
لیلا جزایری‌:  خشونت فیزیکی و خشونت جنسی علیه زنان در کل دنیا از وحشیانه‌ترین وجه نقض حقوق بشر است، که باعث شده الان از هر ۳ زن، یک زن تحت خشونت جنسی یا خشونت فیزیکی قرار بگیرد، این خشونتها شامل: خشونت فیزیکی یعنی کتک خوردن زن از شوهر، یا خشونتهای که توسط رژیمهای دیکتاتور علیه زنان روا می‌شود یعنی بنیادی‌ترین حقوق انسانی و فردی زنان تا محرومیتهای زنان منجمله ازدواج‌های اجباری تا استفاده جنسی از کودکان، اینها همه خشونتهای جنسی و خشونتهای فیزیکی و خشونت علیه زنان شمرده می‌شود که متاسفانه بخاطر سکوت جهانی و بی عملی در مقابل مجرمین، این خشونتها علیه زنان در همه جای دنیا به این کار دست می‌زنند. چون اینها مورد محاکمه قرار نگرفتند.
در این رابطه الان در دنیا یک سکوتی وجود دارد، آن طوری که باید در معرض گزارش قرار نگرفته یعنی مردم بی‌خبر هستند بخاطر همین سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۳ میلادی یعنی ۲۵ سال پیش یک قانونی به نام قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب رساند، با این کار می‌خواست خشونت علیه زنان را در دنیا برجسته کند، این را به حضور افکار عمومی برساند، و باعث بشود دولتها در سیاستگذاری ها و قانون‌گذاری‌هایشان طوری عمل کنند که زنان تحت پوشش حمایت قرار بگیرند.
در واقع همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم از زتانی که مزدوج هستند، ۷۵۰ میلیون ازدواج صورت گرفته در تمام دنیا که وقتی این زنان ازدواج کردند بچه بودند یعنی زیر سن قانونی بودند از هر ۲ زنی که در دنیا کشته می‌شود، یک زن توسط شوهرش کشته شده، از قاچاق انسان توسط انسان، ۷۱ درصد این قاچاقها، قاچاق زنان است، که سه چهارم اینها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، بنابراین بخاطر همین جنایات بود که سازمان ملل این اقدام را انجام داد، و ۲۵ سال پیش این قانون را به تصویب رساند، البته متاسفانه راه طولانی تا باصطلاح عملی شدن این قانون داریم چون بخصوص در کشورهای مثل ایران این خشونت‌ها اساساً نهادینه شده است

کلیپ کنفرانس


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment