Saturday, November 24, 2018

کانونهای شورشی مأموریت شان در شرایط جوشان فعلی چیست؟ گفتگو با سید رحیم موسویکانونهای شورشی مأموریت شان در شرایط جوشان فعلی چیست؟ گفتگو با سید رحیم موسوی


کانونهای شورشی نیروهایی هستند که در جامعه نقش آتش زنه را بازی میکند و پتانسیل انفجاری را آزاد میکنند . بعنوان نیروهای سازمانیافته و پیشتاز جلودار این قیام‌ها هستند. اقدامات تعرضي‌شان فضای سرکوب و اختناق را می شکنند تا فضا برای قیام فراهم بشود، به همین دلیل رژیم، بیشترین ترس و وحشت را از آنها دارد.
در رابطه با همین موضوع آقای سیدرحیم موسوی طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی به این موضوع پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد
سیدرحیم موسوی:  بنظرم جواب به ماهيت رژيم برميگردد، اين رژيمي است كه طي ۴۰ سال گذشته نشان داده هرگز ازطريق مسالمت آميز مثل اصلاحات واستحاله و…نه حق مردم را ميدهد و نه حاضر به تغييراست ، بنابراين تنها راه حل براي خلاصي از اين اختاپوس ، خط مشي منطبق بر استراتژی مجاهدین است و شما اگر به جامعه از هر قشر و طبقه نگاه کنید ، چي براي كسي باقي مانده است ؟ ازسرمايه غارت شدگان تحت عنوان مالباخته گرفته تا آب كشاورزان اصفهان تا كارگران زحمت كش نيشكر هفت تپه وكارگران شريف فولاد اهواز و سراسر ایران از جمله همین اعتصاب کامیونداران ، ما الان درشرايطي هستيم ، خوب دراين وضعيت باید بدنبال راه حل گشت،  اين وضعيت راه ميبرد به چه پدیده‌ای؟ ما میگویم استراتژي مجاهدين درمسير سرنگوني تماميت اين نظام فاسد راه میبرد به كانونهاي شورشي كه درواقع همان يكانهاي ارتش آزاديبخش هستند ، خلاصه بگویم:رژیم آخوندی در تمامیتش ضعیف شده است. رژیم در بن بست کامل بسر میبرد و هیچ راه برون رفتی هم ندارد. هر گونه راه برون رفت به معنای واقعی کلمه نفی پایه های رژیم ولایت است.مثلا یکی از سوالاتی که مطرح هست این است که آیا رژیم زیر فشار تحریم ها همانطور که آمریکا گفته است به تغییر رفتار تن میدهد، یا خیر؟ رژیم ولایت فقیه چه مسیری را در پیش میگیرد؟ آیا شل میکند، تا مردم به خیابان بریزند كه البته اين سراب است، ولي اگرهم بشود، این به معنی شکستن طلسم اختناق است، که به نفی رژیم و تمامیت رژیم راه میبرد،ولی تا آنجا که به ماهیت نظام ولایت فقیه و ولی فقیه برمی گردد هرگز اینکار رو نمیکند! بنابراین دست به سرکوب میزند و از حرفهای خامنه ای میشود فهمید که می‌گفت برای مقابله با این شرایط به تشکیل بسیج و تشکیل یکانهای بسیج ، رژیم به آن سمت برود، حتی توصیه کرده است، که کشورهای وابسته به خودش هم به سمت تشکیل بسیج بروند و اعلام آمادگی خودشان را هم بکنند،  بنابراین وقتی رژیم مسیر سرکوب بیشتر را در پیش بگیرد، باز دوباره سوال این است چه راه حلی در پیش دارد؟
بنابراین تنها راه حل در این شرایط گسترش اعتراضات خیابانی است و از طریق اعتراضات و این حرکات اجتماعی ، ما باید به سمت  پوسته‌شکنی حرکت کنیم، در حقیقت به پوسته‌شکنی تبدیل شود وپوسته‌شکنی هم ارتقاء پیدا کند که این پوسته‌شکنی درمسیر سرنگونی است ، که طبعا در اینجا نقش کانونهای شورشی یک نقش بسیار برجسته‌ای است، که انشاءالله باید به آن باید بیشتر بپردازیم.

کلیپ کنفرانس


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment