Thursday, November 22, 2018

مروری بر رسانه‌های حکومتی – پنجشنبه ۱آذر ۹۷مروری بر رسانه‌های حکومتی – پنجشنبه ۱آذر ۹۷


در روزنامه‌های حکومتی امروز بحران داخلی و خارجی رژیم بر سر پذیرش یا رد FATF و بسته اروپایی به‌صورت جنگ باندی بیشترین مطالب را به خود اختصاص داده است. حجم قابل توجهی از این مطالب به بهانه اظهارات ظریف در مورد پولشویی در نظام و حمایت دولت روحانی از این حرفها نوشته شده است.
بنا‌ به مواضع روزنامه‌های باند خامنه‌ای، ادامهٔ اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه هم به‌صورت دعوای باندی به درون نظام ریخته است.
کیهان خامنه‌ای با تیتر بزرگ در صفحه اول خود نوشته است« تلخی نیشکر هفت‌تپه حاصل گره‌ زدن اقتصاد به برجام و FATF ». کیهان در ادامه برای دربردن کل نظام همهٔ تقصیرات را به گردن باند روحانی انداخته و نوشته است« اکنون بیش از ۵سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. در این مدت بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا به‌صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند... به عبارت دیگر وضعیت فعلی کارخانه نیشکر هفت‌تپه و مجتمع کشت و صنعت مغان و موارد مشابه همگی حاصل گره‌زدن اقتصاد به برجام و FATF است».
وطن امروز هم در گزارشی با عنوان«تپه‌های بی‌تدبیری» در مورد ریشهٔ بحران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نوشته است« ضربه مهلک به این شرکت در سال ۹۴و با خصوصی‌سازی ناشیانه آن اتفاق می‌افتد». این روزنامه سپس به قولهای اجرا نشده دولت به کارگران پرداخته و به‌نقل از یک کارگر نوشته است«حقوق تنها خواسته کارگران نبوده و نیست، بلکه در تعهداتی که شورای تأمین استان به کارگرها داده بود مقرر شده بود به موضوع قرارداد کارگرهای روزمزد و پیمانکار هم رسیدگی شود. بحث طبقه‌بندی مشاغل هم دیگر تعهدی بود که انجام نشد. اول هفته به ما گفتند تا انتهای هفته ۲حقوق می‌گیرید، اواسط هفته گفتند یک حقوق را می‌توانیم بدهیم و حالا به‌نظر می‌رسد از همان یک حقوق هم خبری نیست».

در روزنامه‌های باند خامنه‌ای دعوای پولشویی و حمله به ظریف با رویارویی باندها بر سر لوایح FATF در هم آمیخته است.
وطن امروز در سرمقاله‌اش نوشته است« چگونه می‌توان باور کرد دولتی که بیش از ۲سال از همه دارایی‌های راهبردی کشور حتی حساس‌ترین بخش‌های دفاعی و امنیتی هزینه کرده تا FATF (و در واقع اروپا) را راضی کند که ایران مشغول پولشویی نیست، به یکباره و در سطح عالی‌ترین مقام سیاست خارجی یعنی وزیر امور خارجه اعلام می‌کند کشور پر از پولشویی است! آیا همه چیز تصادفی است؟ چرا سخنان آقای وزیر دقیقاً به همان جایی اشاره می‌کند که آمریکا و صهیونیستها می‌خواهند؟ چرا این چیزهای تصادفی و غیرعمدی دقیقاً در این زمان خاص رخ می‌دهد؟».
رسالت هم به‌نقل پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته است« از نسبت ناروای ظریف علیه مخالفان FATF نخواهیم گذشت. ظریف با اظهاراتش در مرحله اول، وزارت اقتصاد و تیم مبارزه با پولشویی را زیر سؤال برده، در مرحله دوم دولت را زیر سؤال برده و از همه مهم‌تر نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده است و باید پاسخگوی اظهارات خود باشد».

روزنامه‌های باند روحانی ضمن حمایت از ظریف، به‌رغم برجسته کردن حمایت روحانی از ظریف به روحانی حمله کرده‌اند:
آرمان در سرمقاله‌اش نوشته« با این‌که ظریف سکوت کرده، اما با این وجود می‌طلبد که روحانی در جایگاه رئیس‌جمهور موضعگیری خود را نسبت به جبهه تندروها علیه آقای ظریف زودتر از اینها نشان می‌داد... موضعگیری آقای روحانی در حمایت از وزیر امور خارجه کاملا حداقلی بوده است».
جمهوری اسلامی هم به‌نقل از فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس نوشته است: «موضوع پولشویی را در حد استیضاح نمی‌دانم، فضای کلی مجلس در قبال وزیر امور خارجه استیضاح نیست».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment