Thursday, November 22, 2018

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایرانگزیده  مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 

  • اجلاس وزرای اتحادیه  اروپا - عکس از آرشیو

    فرانسه و دانمارک به تحریم رژیم ایران بیشتر فکر می‌کنند

    • دانمارک و فرانسه در جلسه‌ای در بروکسل، همتایان اتحادیه اروپایی خود را در رابطه با طرحهای خود توجیه کردند و وزیران موافقت کردند که تحریمهای هدفمند را در مورد رژیم ایران مد نظر قرار بدهند. مرکو پرس در مطلبی در رابطه با فعالیتهای تروریستی رژیم ایران و جلسه اتحادیه اروپا نوشت: ...

گزیده  مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment