Wednesday, November 21, 2018

دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه؟؛ ۸۰ درصد علیه نظام


دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه؟؛ ۸۰ درصد علیه نظام


دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه تا چه میزان واقعی‌ست؟ آنهم در حالی‌که به شهادت نایب رئیس اتاق ایران و چین، خلافت اسلامی با ۷۰ یا ۸۰ درصد همسایگان مشکل دارد.
دور زدن تحریم‌ها؟!
در برابر تحریم‌های اعمال شده علیه نظام ایران، گفته می‌شود که وجود مرزهای طولانی و همسایگان متعدد یک امکان بزرگ برای دور زدن تحریم‌هاست. در بحث‌های رسانه‌ای نظام از جمله به جمعیت کشورهای همسایه اشاره شده و گفته می‌شود که یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری در دسترس خلافت اسلامی! قرار دارد.
این‌همه در حالی‌ست که رابطه‌ی نظام با همسایگانش حکایت از در دسترس بودن یک بازار ۴۰۰ میلیونی ندارد. به‌همان اندازه که حاکمان تهران در طول ۴۰ سال گذشته شهروندان ایران را سرکوب کرده‌اند، برای همسایگان ایران نیز خطرناک بوده‌اند. یا مستقیم با آنها درگیر شده‌اند یا در به‌هم ریختن امنیت داخلی و برکشیدن گروه‌های مورد حمایت خود در کشورهای همسایه، فعال بوده‌اند. در نتیجه در این روزها کمتر دوست قابل اتکایی برای «ام‌القراء» جهان اسلام پیدا می‌شود.

دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه؟!
در همین رابطه مجیدرضا حریری تصویری هرچند مختصر از این آشفتگی در روابط با همسایگان عرضه می‌کند. او ادعای داشتن ۱۵ همسایه را با یک پرسش به چالش می‌کشد: «اینکه بگوییم ما ۱۵ همسایه داریم، در واقع نوشداروی پس از مرگ سهراب است. ما باید توجه داشته باشیم که با چند همسایه خود رابطه خوبی داریم؟» و خود پاسخ می‌دهد: «وقتی ادعا می‌کنیم که بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ما وجود دارد نباید فراموش کنیم که با ۷۰ یا ۸۰ درصد آن مشکل داریم.»
نایب رئیس اتاق ایران و چین افزود: «اولین شرط تجارت برقراری رابطه مناسب است و ما رابطه خوبی با همسایگان بویژه با کشورهای پولدار مانند عربستان، کویت، امارات نداریم.»
مجیدرضا حریری سپس با طعنه‌ای به سپاه تصریح کرد: «اینکه بگوییم در افغانستان یا عراق هزینه کرده‌ایم یا حتی در کنار آنها جنگیده‌ایم مهم نیست، بلکه میزان تاثیر گذاری ما مهم است. بنابراین داشتن همسایه زیاد به شرط نبود کدورت و مشکل مناسب است وگرنه می‌تواند آسیب‌زا نیز باشد.» [ایلنا ۲۹ آبان ۹۷]
موج جدید تروریسم؟!
کارنامه چهل‌ساله نظام ولایت فقیه همگان را علیه آن برانگیخته است. شاید تنها ترس از تروریسم و گسترش کشتار باشد که برخی را در نقطه‌ی تردید برای مقابله با آن قرار می‌دهد. همچنان که ۲۸ آبان عراقچی اروپاییان را تهدید کرد که اگر سازوکار ویژه مالی را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه نظام را راه اندازی نکنند، نظام در منطقه «موج جدید تروریسم و مهاجرت و شروع بحران هسته‌ای» را به راه خواهد انداخت. [پایان سازوکار ویژه مالی اروپا و تهدید عراقچی به موج جدید تروریسم]
ترس از آنچه معاون وزیر خارجه نظام مطرح می‌کند البته می‌تواند به‌سرعت زائل شود. همچنان که قیام‌آفرینان و کانون‌های شورشی به‌میزانی که خود را درگیر مقابله با پاسداران می‌کنند در می‌یابند که دشمن تا چه میزان ضعیف و ترسیده است، کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی نیز هرچه بیشتر درخواهند یافت که خلیفه مستقر در تهران یک ببر کاغذی ست.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment