Wednesday, November 21, 2018

کمپین سلیبریتی های حکومتی برای نجات نظام! چرا؟ گفتگو با گیسو شاکری+ کلیپ کنفرانسکمپین سلیبریتی های حکومتی برای نجات نظام! چرا؟ گفتگو با گیسو شاکری+ کلیپ کنفرانس 


سلیبریتی های حکومتی،کسانی هستند که تحت نام هنرمند با فستیوال‌ها، کنسرت‌ها، جشنواره‌هایشان، درصدد نشان دادن چهره خوب از رژیم هستند .درشرایطی که اقشارمختلف مردم ایران با قیام های خود نشان دادند که این حکومت را نمی خواهند .اما سلیبریتی ها تاجایی پیش میروند که حاضر به گرفتن سلاح برای دفاع از این نظام آخوندی هستند . سئوالاتی در همین رابطه است که خانم گیسو شاکری از هنرمندان فعال مقاومت ایران طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی به آنها پاسخ میدهد
گیسو شاکری:  آن چیزی که واقعاً هنر مقاومت را هنر معترض را زنده نگه می‌دارد هنر مقاومت و هنر این مبارزات مردم ایران باور داشته باشد که زندگی، کار و همه ارزش‌هایشان بر مبنای آزادی مردم و جنبش‌های مردم باشد، خصوصاً در این شرائط. ولی در این ۴۰ ساله، رنج و مشکلاتی که مردم ایران داشتند اگر من بعنوان یک هنرمند در کنار آنها نبودم واقعاً باید خجالت‌زده می‌بودم که اسم خودم را هنرمند بگذارم، بنابراین این وظیفه من بوده و وظیفه هر هنرمند متعهدی و هر کسی که هنر مردمی و هنر خلقی  دارد هست و اگر غیر از این عمل بکند به هرحال تاریخ هست و پاسخگویی هم در تاریخ نهفته است، من افتخار می‌کنم در طول این سالیان زندگی‌ام همیشه در کنار مردمم بودم، و و صدای آنها را سعی کردم، به گوش جهان برسد

کلیپ کنفرانس


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment