Thursday, November 29, 2018

کارگران نیشکر هفت تپه ترفند های سرکوبگرانه رژیم ایران را درهم شکستند / پیام مریم رجوی + فیلمکارگران نیشکر هفت تپه ترفند های سرکوبگرانه رژیم ایران را درهم شکستند / پیام مریم رجوی + فیلم  • 08

بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و هفدهمین روز اعتراض متوالی امروز پنجشنبه ۸آذر۹۷در شهر شوش برگزار شد.
این تحصن امروز در حالی برگزار شد که رژیم ضدکارگری آخوندی ترفندهای سرکوبگرانه‌یی را که از چند روز پیش برای درهم شکستن اعتصاب کارگران با انواع و اقسام تهدیدها و فریبکاریها ِآغار کرده بود امروز به اوج خود رساند.

مریم رجوی  بر عزم جزم اعتصابگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز که برای حقوق خود و آزادی یاران زندانی‌شان بپاخاسته‌اند درود فرستاد و عموم جوانان را به یاری آنان فراخواند:حمایت دانشجویان هنر تهران از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با شعار اسماعیل را گرفتند ما همه بخشی هستیم:

ترفندهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی برای جلوگیری از ادامه اعتراضات در  هفت تپه:
رژیم آخوندی از صبح امروز فرمانده جنایتکار سپاه شوش را به همراه گله‌یی از مزدوران بسیجی تحت عنوان دانشجو روانه محل تجمع کارگران کرده بود تا آنها با فریبکاری وانمود کنند برای حمایت از خواسته‌های کارگران به محل آمده‌اند. رژیم همچنین چند تن دیگر از عوامل خود را از جمله یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام سیدراضی به محل تجمع کارگران اعزام کرده بود. سید راضی مزدور شناخته شده رژیم آخوندی در بین کارگران هفت‌تپه بسیار منفور است و کارگران در تجمعات پیشین بارها با شعار «سیدراضی حیا کن، هفت‌تپه را رها کن» او را مفتضح نموده‌اند. هدف رژیم از این لشکر کشی، راه‌اندازی یک نمایش عوام‌فریبانه برای پایان دادن به اعتراض کارگران بود.
اما کارگران غیور هفت‌تپه از همان ابتدا به حضور سرکردگان سرکوبگر اعتراض کرده و با جدا کردن صفوف خود از جمع مزدوران بسیجی به شعار دادن علیه آنها پرداختند و این ترفند آخوندی را رسوا کرده و به شکست کامل کشاندند. سخنرانی عوامل رژیم برای جمعیت چند نفره مزدوران حکومتی توسط شعارهای اعتراضی کارگران بارها مختل شد. و کارگران با غریو شعارهای خود اجازه ادامه سخنرانی به عوامل رژیم را نمی‌دادند. کارگران رو به عوامل سرکوبگر رژیم شعار می‌دادند کارگر زندانی آزاد باید گردد.


سخنرانی یکی از زنان فرهنگی بازنشسته که از اهواز خود را به محل تجمع کارگران در شوش رسانده بود و با شجاعت از تحص کارگران حمایت کرد بر شور و اعتراض کارگران افزود و نمایش رژیم را به‌طور کامل رسوا کرد.


صبح امروز (پنجشنبه ۸آذر۹۷) همچنین دانشجویان دانشگاه هنر تهران در حمایت از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار می‌دادند فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم.

کارگران پلاکاردی با تصویر اسماعیل بخشی نماینده کارگران، در دست دارند که روی آن شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد نوشته شده است.
مأموران امنیتی و سرکوبگر صبح پنجشنبه قبل از روشنایی هوا علی نجاتی رئیس سابق سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را همراه با پسرش دستگیر کرد و به محل نامعلومی منتقل کردند. حال علی نجاتی که از بیماری قلبی رنج می‌برد نامساعد است.
مقاومت ایران خواهان مداخله فوری کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد و سندیکاهای کارگری بین‌المللی برای آزادی فوری علی نجاتی و سایر کارگران دستگیر شده گردید.

۰۸۱۷: حمایت رانندگان کامیون از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز

 بیست‌و‌پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۸آذر ۹۷
بیست‌و‌پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۸آذر ۹۷

۰۷۲۰: کارگران با راهپیمایی به سمت فرمانداری شوش حرکت کردند. آنها شعار می‌دادند: "نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی"و "کارگر زندانی آزاد باید گردد".

کارگران نیشکر هفت‌تپه در پیامی بار دیگر بر خواسته‌های خود که آزادی نماینده کارگران، اسماعیل بخشی و بیرون کشیدن شرکت از دست باندهای غارتگر رژیم است تأکید کردند.
کارگران نیشکر در کانال رسمی تلگرامی هفت‌تپه، مطالباتی که تا کنون محقق نشده را اعلام کردند.
مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه که تابحال محقق نشده است
مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه که تابحال محقق نشده است

حمایت کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
در قسمتی از نامه حمایت کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز آمده است:
سلسله اعتراضات کارگران زحمتکش هفت‌تپه در پی عدم دریافت ۶ماه حقوق خود اعتراضات دامنه داری را آغاز کردند که به‌رغم زندانی شدن تعدادی از آنها، هنوز هم ادامه دارد.
کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در این حرکت حق‌طلبانه در کنار تمامی کارگران زحمتکش و رنجدیده کشور عزیز مان از جمله کارگران هفت‌تپه قرار داشته و ضمن حمایت از خواسته‌های صنفی و حق‌طلبانه کارگران زحمتکش، خواهان پاسخگویی مدیران شرکت به خواسته‌های آنان می‌باشد.

دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند.
دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند
دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند
مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment