Saturday, November 24, 2018

شورای ملی مقاومت ایران - کمیسیون زنان فراخوان به اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت نهادینه شده دولتی علیه زنان در ایران
شورای ملی مقاومت ایران - کمیسیون زنان

فراخوان به اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت نهادینه شده دولتی علیه زنان در ایران


اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
ایران دارای یکی از بالاترین آمار خشونت علیه زنان است
فراخوان به اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت نهادینه شده دولتی علیه زنان در ایران

در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جامعه بین‌المللی را به مؤاخذه و حسابرسی از رژیم ایران در رابطه با خشونت نهادینه شده دولتی علیه زنان در ایران فرا می‌خواند.
قانون اساسی و قوانین رژیم آخوندی خشونت علیه زنان را نهادینه کرده است و مجازات‌های بیرحمانه‌یی هم‌چون شلاق، سنگسار و کور کردن را تجویز می‌کند.
ایران تنها کشوری در جهان است که در آن هزاران زن به‌خاطر مخالفت با رژیم، اعدام شده یا در زیر شکنجه به‌قتل رسیده‌اند.
فقط طی سال گذشته، قریب به هزار زن به‌خاطر شرکت در اعتراضات ضدحکومتی دستگیر و در حبس، مورد خشونت قرار گرفتند.
از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری روحانی تا کنون ۸۵زن اعدام شده‌اند.
اما اعترافات مقامات و کارگزاران رژیم آخوندی طی سال اخیر حاکی از اوجگیری وحشتناک خشونت علیه زنان در ایران است. کارشناسان رژیم اعتراف می‌کنند که در حاکمیت ملایان «ایران از کشورهایی است که آمار خشونت علیه زنان در آن بالاست» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۷شهریور۹۷).
کارگزاران رژیم ضمن یادآوری این نکته که آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه خشونت علیه زنان در ایران ۱۴سال پیش صورت گرفته، اعتراف کرده‌اند که ۶۶درصد زنان ایرانی در طول زندگی‌شان متحمل خشونت می‌شوند (خبرگزاری حکومتی ایسنا –۲۵آبان۹۷). این رقم که خود دو برابر میانگین جهانی است، صرفاً برای سفید نمایی و کوچک جلوه دادن واقعیت جهنمی زندگی زنان در ایران است.
یکی از نمایندگان مجلس رژیم اظهار داشت، «در حال حاضر، خشونت خانگی علیه زنان در جامعه بیداد می‌کند» (خبرگزاری حکومتی ایرنا – ۴آذر۹۶).
با این وجود، رژیم در تصویب لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان مانع‌تراشی می‌کند و قضاییه رژیم نه تنها بیش از نیمی از مواد این لایحه را حذف کرده بلکه هشت سال است که آن را در دست خود قبضه کرده و برای تصویب به مجلس برنگردانده است.
رایج‌ترین نوع خشونت علیه زنان در ایران، اقدامات دولتی برای تحمیل حجاب اجباری است. سال گذشته دهها کلیپ ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که وحشیگری به‌اصطلاح «گشتهای ارشاد» در برخورد با زنان در خیابانها و پارکهای ایران را برملا می‌کرد.
یک شکل رایج دیگر از خشونت علیه زنان در ایران، ازدواجهای اجباری زود هنگام است که به‌طور گسترده در سراسر کشور جریان دارد. بنا‌ به آمار رسمی هر سال ۱۸۰هزار دختربچه در ایران مجبور به ازدواج می‌شوند. کارشناسان اجتماعی رژیم همچنین از ثبت ازدواج صدها دختربچه زیر ۱۰سال خبر می‌دهند (خبرگزاری حکومتی ایرنا - ۱۴مرداد ۱۳۹۷).
آنها همچنین معترفند که «ساختار حقوقی، قضایی و انتظامی به گونه‌یی است که مردان به خودشان اجازه می‌دهند با زور علیه زنان اقدام به خشونت کنند» (خبرگزاری حکومتی ایرنا – ۲۷تیر۹۷).
ماهیت دولتی و نهادینه شده خشونت علیه زنان در ایران اقدام جامعه بین‌المللی به‌منظور مؤاخذه و حسابرسی از رژیم ملایان در رابطه با نقض تعهد در رعایت حقوق زنان را ایجاب می‌کند تا درد و رنج زنان ایران به این و سیله کمی تخفیف پیدا کند.

شورای ملی مقاومت ایران - کمیسیون زنان
۲آذر ۱۳۹۷(۲۳نوامبر ۲۰۱۸)

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment