Friday, November 23, 2018

اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در نوزدهمین روز / راهپیمایی کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد + فیلم و عکس


اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در نوزدهمین روز / راهپیمایی کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد + فیلم و عکس

  • 02

کارگران نیشکر هفت‌تپه کارگر زندانی آزاد باید گردد

کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز جمعه ۲آذر ۹۷ در نوزدهمین روز اعتصاب در میدان معلم جنب فرمانداری شوش تجمع کردند. کارگران پلاکاردهایی  به  همراه  داشتند که  روی آنها نوشته شده است: کارگر زندانی آزاد باید گردد / کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد.

۱۱۰۵: آماده سازی ناهار برای کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه:
آماده‌سازی ناهار برای کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه ۲آذر۹۷
آماده‌سازی ناهار برای کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه ۲آذر۹۷


۱۱۰۰: حمایت مادر سهیل عربی از اعتصاب کارگران هفت تپه:
۰۹۴۵: حمایت جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز
حمایت جمعی از کارگران و خانواده‌های کارگری سنندج در حمایت از کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز
حمایت جمعی از کارگران و خانواده‌های کارگری سنندج در حمایت از کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز


۰۸۴۵: تصاویری از نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش:
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷


۰۸۳۰: ورود کارگران معترض نیشکر هفت تپه به مصلای شوش:

۰۷۴۰: فیلمهایی از نوزدهمین روز  اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش با شعار کارگر زندانی آزاد  باید گردد:

۰۷۳۰: کارگران در پیامی در رابطه با  خواستهای کارگران گفتند: 
«درست است آزادی نماینده‌ها و اسماعیل بسیار بسیار برای ما مهم است اما باید به هوش باشیم آزادی اسماعیل را وسیله‌ای برای پایان اعتصاب و دست کشیدن از خواسته‌هایمان قرار ندهند.
اگر دست به اعتصاب زدیم و نماینده‌هایمان دستگیر شدند به‌خاطر این بود که خواسته‌هایی داشتیم و می‌خواستیم آنها را بدست بیاوریم
مافیای خصولتی باید از هفت‌تپه اخراج شود.
همه حقوقمان یکجا باید پرداخت شود
قرار دادهایمان باید طبق قانون کار باشد.
اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان آزاد باید شوند
برای هیچ نماینده‌ای نباید پرونده درست بشود
ما اعتصاب را تا تحقق همه این خواسته‌ها ادامه خواهیم داد و پس از ۱۹روز و دستگیری نماینده‌ها و عذابی که کشیدیم دست از خواسته‌هایمان نخواهیم کشید».

۰۷۱۳: تصاویری از نوزدهمین روز اعتصاب  کارگران نیشکر هفت تپه - میدان معلم شوش دانیال
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۲آذر ۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه - میدان معلم /شوش دانیال - ۲ آذر۹۷
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه - میدان معلم /شوش دانیال - ۲ آذر۹۷

۰۶۳۰:  کارگران هفت تپه نوزدهمین روز اعتصاب خود را برای رسیدن به خواستهای خود پشت سر میگذراند.
خواستهای کارگران شامل: پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، اخراج بخش خصوصی و همچنین آزادی مابقی بازداشت شدگان می‌باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد: اعتصاب امروز روبروی گیت ورودی کارخانه برای تصمیم گیری در ارتباط با چگونگی ادامه اعتصاب و بیرون راندن تمامی افراد وابسته به کارفرمای بخش خصوصی و آزادی نماینده کارگران اسماعیل بخشی ادامه دارد.
تجمع کارگران در میدان مقابل شرکت نیشکر هفت‌تپه
تجمع کارگران در میدان مقابل شرکت نیشکر هفت‌تپه

روز گذشته به‌دلیل استمرار اعتصاب کارگران و کوتاه نیامدن از خواسته‌های خود رژیم آخوندی مجبور شد سه تن از کارگران بازداشتی را آزاد کند. کارگران اعلام کردند تا رسیدن به خواسته‌های برحق خود به اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

جمعی از مردم و کارگران از شهرستان دماوند با کارگران هفت‌تپه اعلام همبستگی کردند.
اعلام همبستگی جمعی از مردم و کارگران از شهرستان دماوند با کارگران هفت‌تپه
اعلام همبستگی جمعی از مردم و کارگران از شهرستان دماوند با کارگران هفت‌تپه

یک راننده تاکسی با شرف که از بی‌عدالتی به‌خشم آمده، به کارگران نیشکر هفت تپه و خانواده‌های آنها سرویس مجانی میدهد این راننده تاکسی با بغض می گوید: یک مرد باید چه قدر به زن و بچه‌اش بگه من ندارم؟
روز  پنجشنبه اول آذر ۹۷ کارگران نیشکر هفت‌تپه توطئه فرمانداری رژیم برای جمع کردن تظاهرات هجده روزه آنها و مذاکره را رد کرده و حاضر به مذاکره نشدند و بر اجرای خواستهای خود تأکید کردند.

کارگزاران رژیم در یک ترفند شیادانه دیگر مشتی آخوند را به بهانه برگزاری نماز برای ساکت کردن کارگران معترض به محل فرستادند، اما با تمسخر و بایکوت کارگران مواجه شدند.

حمایت اقشار مختلف مردم از کارگران محروم و زحمتکش نیشکر هفت‌تپه هم‌چنان ادامه داشت.
روز چهارشنبه ۳۰آبان دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تجمعی در این دانشگاه حمایت خود را از اعتصاب کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند.
رانندگان کامیون نیز در شهرهای تهران، زاهدان، بندرعباس و همچنین رانندگان آذربایجانی و گروهی از مردم تهران حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment